Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 21

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register




Også i Balle sogn har der gennem tiderne foregået ulovlig brændevinsbrænding, handel og krohold.

Eksempler på registrering:

       Else Pedersdatter af Balle
            07/05 - 1836, ulovlig krohold.

       Lars Sørensen i Hvinningdal
            01/06 - 1837, ulovlig brændevinshandel.

       Niels Baltzer i Hvinningdal
            24/05 - 1837, ulovlig brændevinshandel.



Brændevinshullet på Balle bakke.

Aage Boje og Henrik Olsen havde af gårdejer Marius Nielsen (kaldt Marius Smed) fra Kirkegaard, Balle Kirkevej 83 ( over for Balle kirke ) "lånt" et stykke skov på Balle bakke. Skovstykket lå for enden af Herman Bangsvej ca. 200 - 300 meter nede i skoven mod Håndværkervej.

Der var "Brændevinshullet". Stedet kan stadigvæk findes.

De to personer havde under krigen ca. 1943 gravet en hule i en bakkeskråning. Hulen var camoufleret med granris. Der var tale om et skjulested, hvor de to personer destillerende deres brændevinsvæske til brændevin.
Der fortælles, at de selv smagte rigelig på væsken, for at sikre sig at den var i orden. 

Marius Smed modtog vel som en slags betaling for det lånte skovstykke nogle flasker med brændevinen, som blev brugt ved særlige lejligheder.

Således fortæller Laurits Skov:

"Da jeg tjente på Kirkegaard hos Marius Smed smagte jeg brændevinen, som var lavet i Brændevinshullet på Balle bakke. Det var en grønlig væske og det smagte ganske godt".

Efter omkring et års tid opgav de to opfindsomme personer deres fremstilling af brændevin på Balle bakke. 

I 1945-46 mødte landbetjent Jakobsen fra Alderslyst pludselig en dag op hos Marius Nielsen for at få en forklaring om forholdet med Brændevinshullet. Marius kunne kun fortælle, at hvis der havde været et ulovligt destilleri i hans skov, så var det der i hvert fald ikke mere, hvorefter sagen blev afsluttet.


Fortalt 2000 af:
Hans Christian Nielsen, Viborgvej 61, Balle Bakke, født 24/02 - 1919 Serup sogn. 

H.C.N's. far var Marius Nielsen (Smed) - Henrik Olsen hans morbror.

Hans Christian Nielsen viser Brændevinshullet. Foto Vagn Lihn Kristensen juli 2000.
Hans Christian Nielsen viser Brændevinshullet. 
Foto Vagn Lihn Kristensen juli 2000.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 
Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab
For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen 



Aage Boje, født 10/05 - 1900 i Gødvad sogn søn af
Niels Boje 19/03 - 1866 - 27/04 - 1943 og
Frederikke Cecilie Kristensen 04/08 - 1870 - 05/10 - 1916. 

Fra Bojeslægten, Gødvad sogn side 71 - 74:

Aage var kun 16 år, da hans mor døde. 
På sit dødsleje sagde hun: "Aage er for lille".

Da den ældste broder rejste hjemmefra, blev Aage forkarl hjemme, men forholdene til hans far blev dårligere og dårligere, og til sidst stak han af fra hjemmet om natten, en måned før han fyldte 18 år.

Han havde i hemmelighed taget plads hos Jacob Sehested i Jordrup ved Kolding, samme mand som hans broder havde tjent hos.

Hans far blev meget vred og sagde, at han skulle få fint følgeskab tilbage. Han mente, at han ville lade politiet hente ham hjem, da han endnu ikke var 18 år og altså ikke havde ret til at rejse ud. Dette skete dog aldrig.

Som forholdene var i hjemmet, var der næppe så meget at sige til, at han ville ud, og han var i sin plads dygtig til sit arbejde. 
"Han er en mand, der er værd at sende ud med et par heste" sagde forkarlen. 
"Det er en stærkeste karl, jeg har haft", sagde Sehested. 
Aage kunne dengang tage en tønde Rug under en arm og gå op af trappen med den. 
Han fik også en god løn og tjente en sommer store penge ved at arbejde i en tørvemose. 

Sin værnepligt aftjente han som Trænsoldat i København og siden har han været familiens "altmuligmand". Han har været forkarl, forvalter, gårdbestyrer o.m.a. 

Aage købte en forretning med bilkørsel med turister og drev den op til en god virksomhed, hvorefter han blev ked af den.

Aage arbejdede i Tyskland i 1940'erne  . 
I 1941 er han med til at anlægge Stjørdal flyveplads for tyskerne i Norge.

Han kunne klare alt, hvad han tog fat på, men blev hurtig ked af det og skulle stadig prøve noget nyt. 
Han har haft iskiosk ved Silkeborg, Viborgvej 61, Balle Bakke, hønseri, kaninfarm og benzintank. Han har arbejdet i grusgrav, ved veje og i tørvemoser, og han har arbejdet ved forskellige ting i udlandet.

1950 rejste han til Valders i Norge, hvor han oprettet et stort hønseri og samtidig have andel i en bæverfarm (Sumpbæver). 
I omegnen var han kendt under navnet "Hønsedansken". 

Aage Boje var lidt af en original, men ellers en dygtig person.

Den 09/09 - 1973 døde Aage i Danmark.  Han var ugift.


Henrik Olsen, født 17/06 - 1900 i Lemming.
Forældrene er Maler Hans Henrik Olsen og Gytte Marie Nielsen. 

Henrik var udlært i Lemming brugs, og fungerede en overgang som købmand i Silkeborg. Henrik Olsen dør 1952 i Lemming.

Tilbage til toppen


    Firefox 2
© Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional