Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Kirke.


Foto: Erik Thisted.
Balle Kirke blev opført i 1100 tallet. Siden er den ombygget og restaureret flere gange.
Den 23. juni 1957 blev kirken genindviet efter seneste omfattende restaurering.
Omkring årsskiftet 2012/2013 fik kirken nyt tag.
Foto: Erik Thisted.Foto : Erik Thisted.

På vestgavlen ses nederst  årstallet 1703.
Det år blev det nuværende tårn bygget.

Øverst står bogstaverne D F og J F
og årstallet 1776.
Det fortæller at tårnet i 1776 blev bekostet restaureret af Daniel Fischer fra fra Vester Kejlstrup og hans hustru Inger Fabich.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet.  

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.


På sitet: Danske Billeder
er der en del
billeder fra Balle Sogn.


Foto: Erik Thisted.


På et tidspunkt er
våbenhuset bygget til
foran indgangsportalen
mod syd.
Foto: Erik Thisted.


Kirkens oprindelige sydportal
fra omkring år 1150 med Tympanon og bue over søjler.
( I gamle dage mændenes indgang.)
Foto: Erik Thisted.
I venstre væg i våbenhuset er indmuret denne mindeplade.
Link til beretning om Jens Laursen.Foto: Erik Thisted.
Højre væg i våbenhuset med knagerække nærmest,
Spejl med hylde under og hylder til kirkebladet m.m.
Foto: Erik Thisted.Inde i kirken ser man til højre altertavle og prædsesikestol med himmel.
Foto: Erik Thisted.
Foto: Erik Thisted.
Altertavlen er fra omkring år 1600.
Foto: Erik Thisted.
Til venstre for koret ses døbefonden.
Foto: Erik Thisted. Foto: Erik Thisted. Foto: Erik Thisted.
Detaljer i koret.
Foto: Erik Thisted.Foto: Erik Thisted.
Døbefonden er måske lige så gammel som kirken.
Foto: Erik Thisted.
Kirkerummet set fra koret. Til venstre Prædikestol med baldakin/lydhimmel over.
Foto: Erik Thisted.
Foto: Erik Thisted.


På lydhimlen er våben for Mogens Høeg og Christence Rosenkrantz.
Neden under er en forgyldt due.Prædikestolen er fra omkring år 1650.
Foto: Erik Thisted.Foto: Erik Thisted.
Under orgelet er til venstre en mindetavle.
Teksten gengivet her under.
Foto: Erik Thisted.
Den store Gud til Tak og Pris, Hans udødelige Navn
til ære er til Balle Kirkes Zirat og samme Menigheds Nøtte;
Kalck, Disck og Oblat-Æske af Sølf indvendig forgyldt;
Vægtig 41 Lod 1 qtin givet
af
Kongelig Mayestets Bygnings Inspecteur
Velædle S
eigr Daniel Fischer til Wester Kejlstrup,
og
Hans Kone Madame Inger Fabich,
Anno 1763.
Hvilket nu værende Sogne-Præst Velædle og Vellærde Hr Morten Reenberg haver udi giemme;
Og på det at same icke udi Tiidens Længde og ælde skulle forkomme og fra bemte Balle Kirke forrødes,
eller og andre Stæder bruges endsom udi bemte Balle Sogns Menighed; haver Giverne til erindring
for Efterkommerne udi Balle Sogn ladet denne Tavle bekoste og udi Balle Kircke opsætte. Ao 1764.

Paa Kalcken staaer udstucken.
Guds Godhed tændte Hiertet an, i Andagts heede Warme,
Og tit indsluttet os i Naadens Milde Arme,
Med ydmyg Bøjelse den Store Gud til Ære,
Wi Balle Kircke nu vil Kalck og Disch forære.
D: F:
I: F:
1763.

Foto: Erik Thisted.

I kirken ud for indgangen hænger et smukt kirkeskib bygget af sømand og maler N.G. Godtfredsen.
Han forærede skibet til Balle Kirke i 1957.
Sikkert i forbindelse med kirkens genindviet efter den omfattende restaurering.

Foto: Erik Thisted.
Kirkens oprindelige portal mod nord
med bue over søjler.
( I gamle dage kvindernes indgang.)


Foto: Erik Thisted.
            Muranker på kirkens
                       sydvæg.

Link:
     På denne side er der flere oplysninger om Balle Kirke.
          http://da.wikipedia.org/wiki/Balle_Kirke

For nogle år siden fotograferede Vagn Lihn Kristensen 
gravstenene på kirkegården.
Billeder af gravsten som er mere end 10 år gamle kan ses
på denne hjemmeside:
     http://www.findengrav.dk
Bogen: Balle Sogn er skrevet af Rasmus Mortensen.
I Rasmus Mortensen’s bog 'Balle Sogn'
fra 1946 har han fra side 126 til side 135 skrevet meget
og mange detaljer om kirken. I alt er bogen på 329 sider.
Bogen kan købes ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Den kan også købes ved henvendelse på Silkeborg Arkiv eller Silkeborg Bibliotek.

Bogen er billig - Meget billig -  den koster kun 20.00 kr. - Du ser rigtigt - kun 20,00 kr.


Document made by Erik Thisted with KompoZer © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB