Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Hvinningdal Kirke.


Foto Erik Thisted.
Kirken
er tegnet af Årstiderne Arkitekter, Silkeborg.
Der var rejsegilde torsdag den 17. november 1994.
Hvinningdal
Kirke blev indviet søndag den 26. februar 1995.
Billedet viser kirken set fra syd.
Hovedindgangen er som normalt placeret mod vest,

alteret diagonalt modsat mod øst. (Under det udvendige kors.)
I kirkerummet er der plads til 100 personer.
Hvinningdal Kirke er en vandrekirke, d.v.s. en midlertidig kirke. Kirken er lavet af træ elementer som kan nedbrydes og genopføres et andet sted.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet.  

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.


På sitet: Danske Billeder
er der en del ældre
billeder fra Hvinningdal.


Foto: Erik Thisted.Foto: Erik Thisted.

Alter, knæfald, døbefont og prædikestol er overtaget fra Kirkefondet og istandsat i 1995 da kirken blev indviet.

Dåbsfad, dåbs kande, vin kande, lysestager og vaser er lavet af glas og fremstillet af Midtjysk Glasværk i Lemming

Altersølvet er købt færdig fremstillet.Foto: Erik Thisted.
Interiør til højre for koret. Malerier, prædikestol, flygel og orgel.

Foto: Erik Thisted.
Kirkeskibet hænger til venstre for koret.
           Alteret i Hvinningdal Kirke.
Foto: Erik Thisted.
foto: Erik Thisted.
Det store maleri til højre for koret er af den lokale kunstmaler Hans Christian Thomsen.

Foto: Erik Thisted.
Malerierne over kirkens orgel.

Klokkestabel er foræret Balle sogn af menighedsrådet i Engholm kirke i Nordsjælland, hvor den har været brugt ved Engholms sogns tidligere vandrekirke.

Firmaet Thubalka i Vejle har leveret kirkeklokken der er forsynet med inskriptionen:
”Jeg vil bo og vandre ibland dem” 2. kor 6.16

Klokken blev automatiseret omkring 2005.


foto:Erik Thisted.

Document made by Erik Thisted with KompoZer © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB