Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke


Dansk Folkemindesamling

Link til Dansk Folkemindesamling.

Siderne indeholder afskrifter af oplysninger  som er indsamlet i åerne ca. 1919 - 1946 fra Balle sogn.

Oplysningerne er afleveret til Dansk Folkemindesamling, København.

Originalkopier findes i fotokopi på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg.

Indsamlingen skyldes en række  historisk interesserede personer som ganske kort er omtalt i hver afsnits begyndelse.

Oplysningerne i afsnit I af Niels Gadkjær er her næsten nøjagtig gengivet, kun ganske let tilrettet til nutids dansk, og med mine egne små rettelser og oplysninger i [parentes].

Afskrift af de øvrige afsnit er nøjagtig gengivet, kun med mine egne små rettelser/oplysninger i [parentes].

De optegnelser som her er gengivet må betragtes som første generations- fortælling og flere er gengivet i bogen: Balle Sogn, af Rasmus Mortensen, 1946.

Udover de gengivende oplysninger i bogen om Balle sogn, er her flere helt nye oplysninger der ikke før har været offentliggjort.

Alderslyst, Januar 1997.                     Vagn Lihn Kristensen

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet.  

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information,  årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen Indhold:  


Afsnit:    I.   Af  Niels Jensen, (Gadkjær) 1850 - 1942

I. - 1.    Prædikestolen i Balle Kirke 1614
I. - 2.    Galgehøjen og Hestetyven
I. - 3.    Udgravningen af Galgehøjen 1901
               Fra "Balle Sogn" af Rasmus Mortensen 1946
I. - 4.    Den Svenske Kanonkugle 1643 - 45
               Fra udstillingen i Sognehuset 1994
I. - 5.    Hvinningdal By A.
I. - 6.    Hvinningdal By B.
I. - 6a    Branden i Hvinningdal 1681, Hids Herred Tingbog 
I. - 7.    Den kloge mand i Hvinningdal 1778 - 1849
I. - 8.    Hr. Anders - til Balle kirke 1677
I. - 9.    Den sorte død - Valborgblus
I. - 10.    Hø- og Kornhøsten - Høst- Jule- og Fastelavnsfest
I. - 11.    Mejeribrug
I. - 12.    Hr. Adjunkt Hans Ellekilde!

Afsnit:   II.   Optegnet af: Jens C. M. Carlsen 1887 - 1965

II. - 1.    Gamle Spillemænd
II. - 2.    Anthon Winther, Hvinningdal
II. - 3.    Det sidste neg
II. - 4.    Murer Søren Klintrup, Hvinningdal mark 1833 - 1918
II. - 5.    Set Højpusling 1868
Blodrød bloddråber varsler død 1866
Forvarsel for krigen 1864
Brunbakke, Bauns
Gludbjerg Kæmpehøj
Gulberg gl. skov
Fladmose - jernbanen
Spor af miler og bopladser i Overgaard
Festskikke ved bryllupe
Adspredelse ved arbejdet
Hjælpsomhed
Drikkeri
Tyveri på landet
II. - 6.    Vester Kejlstrup - Herremand manet
Mystiske lyde
Mord på røgteren 07/12 - 1820
Balle by samt spredte træk fra øvrige sogne
Helligkilder
Bøndernes frigivelse 1788
Hvinningdals beliggenhed
Prædikestolen i Balle kirke 1614
Vester Bording
Overgaard
Sagnet om Knudsø i Funder sogn


Afsnit:    III.   Af sognefoged Jens Jensen, Refshale Kragelund
                         1841 - 1899

III. - 1.    Døende kones ønske, franskbrød
III. - 2.    Den kloge mand Christen Væver, Hvinningdal hede 1810 - 1889
III. - 3.    Råb om hjælp fra mergelgrav
III. - 4.    Den kloge mand Anders Winther

Afsnit:    IV. - 1.    Forvarsel om jernbanens komme i Lysbro og Hvinningdal

Afsnit:     V. - 1.    Gubsø

Afsnit:    VI. - 1.    Niels Gadkjær, Hvinningdal 1850 - 1942
     VI. - 2.    Lærer Peder Pedersen, Hvinningdal 1859 - 1944

Afsnit.    VII.         Familien Winther

 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional