Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.

Forsiden Sognets
Historie
Artikler Skifte Protokol
Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk
Folkeminde-
samling

Litteratur
& Links
Tidligere
aktiviteter
Program Bestyrelsen Billeder  mail
13 04 12   

Lundegaard

Hvinningdal, Balle Sogn, Silkeborg. Indtil 2004 Buskelundvej 5. - Fra 2004 Buskelundhøjen 134.

- - - - - o o O o o - - - - -

Første kendte skøde på gården blev udstedt til selvejergårdmand Hans Jensen den 7. marts 1808.
Indtil 2006 har gården haft 12 ejerforhold.

I tidens løb er tilkøbt og frasolgt jord, mose og skov inden udstykningen omkring 2003. 

På et tidspunkt køber Silkeborg Kommune et areal syd for gården - på toppen af bakken - til en kommende kirke og kirkegård.                            
Stuehuset med bindingsværk og stråtag blev opført i 1848.                

Det blev restaureret i 1993.

Efterhånden blev bygninger bygget om og nye blev bygget til. Noget af udbygningerne er med kampestensmur.

Ejerne efter 1994 byggede en ridehal nord for gården og indrettede hestebokse i eksisteren­de bygninger. Ridehallen blev nedbrudt i 2004 for at give plads i forbindelse med ud­stykning af gårdens jorde.

- - - - - o o O o o - - - - -

            Efter 2004 har stuehuset været benytet som midlertidig bolig for f.eks familier der er ved at bygge eget hus eller
            håndværkere med kortvarig ophold i området.
            Udhusene har bl.a. været benyttet til opbevaring af maskiner, byggematerialer og biler.


Lundegaard inden ridehallen blev bygget i 1994.
Lundegaard. Hvinningdal. Buskelundhøjen 134.
Sidst i marts 2011 påbegyndes nedbrydning af gården.
11 03 29 - Lundegaard brydes ned. 11 03 29 - Lundegaard brydes ned.
Lundegaard. Hvinningdal. Buskelundvej 5. 11 03 30 - Lundegaard brydes ned.
11 03 30 - Lundegaard brydes ned. 11 03 30 - Lundegaard brydes ned.
11 03 30 - Lundegaard brydes ned. 11 04 01 - Lundegaard brydes ned.
11 04 01 - Lundegaard brydes ned. 11 04 01 - Lundegaard brydes ned.
11 04 04 - Lundegaard brydes ned. 11 04 06 - Lundegaard brydes ned.
11 04 06 - Lundegaard brydes ned.
Den 6. april 2011 er Lundegård stort set væk. Kun et udhus er tilbage. Det har de seneste år været benyttet som garage.

Læs om området ved Lundegaard.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

 For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse: Document made with KompoZer by Erik Thisted.   FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional