Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Ejendomshistorie.

Nordre Højmarksvej 27, 8600 Silkeborg.

Ndr. Højmarksvej 27. 1936. Krogh.

Billede fra 1936.


Ejendommen er en af de nordligste statshusmandssteder som blev etableret på Vester Kejlstrups nordligste jorde.
Gårdens marker grænser op til Sejling sogn.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemsskab
For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer og årsprogram.


Praktiske oplysninger.


Hestehavevej 27 indtil 1979.
Nordre Højmarksvej 27, 8600 Silkeborg.

Matr. nr. 1hp + 1/16 andel af 1ia-44 - Parcel nr. 07.
Ejerlav: 44 - Vester Kejlstrup, Balle sogn.
Gårdnavn:
Oprettet: 1. april 1936.
Areal: Matr. nr. 1hp-44: 8.910 ha = 16½ tdr. land.
Matr. nr. 1hp-44: 9. ha. 2.620 m2 14/08 - 
1936.
1984 - 2004.
Hartkorn: Matr. nr. 1hp-44: 3 Skp. 0 Fjk.1½ Alb.  1936 - 1950.
Type: Landbrugsejendom mellem 5 – 15 ha med 1 lejlighed.  2003.
Beliggenhed. Aflang jordparcel nord – syd der mod nord grænser til Sejling sogn.
Med facade mod syd ud til Hestehavevej / Ndr. Højmarksvej.
Smal jordareal mellem Hestehavevej og Ndr. Højmarksvej.
Sandgrav: Der blev i slugten syd for Højgaard, Kejlstrupvej 101 udstykket en fællesparcel Matr. nr. 1ia-44 med 16 andele, en til hver i en sandgrav til Statshusmandsstederne på Vester Kejlstrup Mark.
Mose:  Lille mose nord for ejendommen.
Vand: Fælles vandværk - med automatik - sammen med genboen Otto Thomsen.
Opvarmning: Centralvarme, halm med 1 fyringsenhed.
Besætning: 7 køer + opdræt, 2 heste , 2 søer, og der fedes ca. 25 svin årligt.
6 fransk Geolet kvæg.
1952.
2004.
Mælkelevering: Statshusmandsstederne på Vester Kejlstrup leverede mælk til Ebstrup mejeri.
Bygninger: Stuehus, opført 1936 på 114 m2. Tagetageareal 65 m2. Kælder 6 m2.
Med facade mod vest, gårdspladsen. Til og ombygget 1981.

Udbygning, opført 1936 på 174 m2. Tag- etageareal 114 m2.
Udhus, opført 1936 på 112 m2. Tag- etageareal 22 m2.
Udhus, opført 1985 på 40 m2.
Udhus, opført 1990 på 102 m2.
Udhus, opført 1996 på 250 m2
mod vest og nord.
opført 1936.
 tilbygget1981.
opført 1936.
opført 1936.
opført 1985.
opført 1990.
opført 1996.

Ejendomsværdi:

Jorden til Husmandsbrugene blev overtaget fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri pr. 01/04 - 1936, men tinglysningen fandt først sted kollektivt den 15/02 - 1938.
Læst 15/02 -1938 Skøde af 27/12 1937 fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri til Jens Anders Jensen 
Læst 07/08 - 1942 Skøde af 14/01 1942 til Lars Kr. Kristensen - pris 23.350 kr.
Læst 25/08 - 1942 Skøde af 17/02 1942 til Niels Krogh -             pris 25.350/ej.13.200
1945 15.700
1952 21.500
1974/75 180.000/47.500
Læst 15/12 - 1977 Skøde til Johannes Krogh -                            pris 600.000/ej. 380.000
2001 1.550.000/175.100
2003 1.650.000/211.100

Servitutter:

Læst 19/03 – 1968 Dokument vedr. Elmaster på ejendommens jordarealer.
Læst 19/08 - 1996 Dokument vedr. Naturgas over ejendommens jordarealer.

           Ejere af ejendommen:

1. Jens Anders Jensen,født 14/08 - 1912 Hedehusene Søby sogn.
     Forældre: Bolsmand Søren Jensen og Dagmar Alvilda Sørensen

Gift 30/10 -1935 i Gødvad Kirke med Esther Valborg Kristensen, født 30/04 - 1915 Sall mark og sogn.
     Forældre: Bolsmand Ejner Martin Kristensen og Marie Kirstine Mikkelsen

Børn:
Jytte Jensen
Lis Jensen født 06/01 - 1939.
Bent Jensen

Jens Anders Jensen opfører sommeren/efteråret 1936 ejendommens bygninger.

2. Lars Kr. Kristensen.
Hestehandler og handelsmand. Han boede i Grauballe, har aldrig boet på ejendommen.

3. Niels Krog, født 31/12 - 1910 på Grøndalsgaarden Gødvad sogn.
Dør 20/05 - 1983 i Alderslyst.

     Forældre: Gårdejer Anton Krogh og Ellen Marie Kristensen.

Gift 20/11 - 1938 i Harndrup Kirke Fyn med Gertrud Sofie Johansen, født 31/12 - 1910 i Harndrup Fyn.
Dør 24/01 - 1989 i Alderslyst.
     Forældre: Gårdejer Niels Peder Johansen og Sigrid Bækkelund.

Børn:
Anton Krogh født 07/09 - 1939 Gødvad præstegård.
Gift 18/06 - 1966 Grønbæk Kirke med Ruth Hedegård Hansen
født 23/02 - 1942.

Niels Peder Krogh født 13/01 - 1941 Gødvad præstegård.
Gift 23/10 - 1966 Lyngby Kirke med Kathrine Hessellund,
født 06/07 - 1943.

Sigrid Krogh født 01/11 - 1944 på Vester Kejlstrup mark. *
Gift 07/05 - 1967 Balle Kirke med Henning Helmer Thomsen,
født 13/08-1946.

Johannes Krogh født 01/11 - 1944 på Vester Kejlstrup mark. *
Gift 22/09 - 1966 Silkeborg Kirke med Karin Edel Christensen,
født 22/01 - 1946.

Karl Krogh født 01/04 - 1953 på Vester Kejlstrup mark.
Gift med ?

* født på Silkeborg sygehus.

Niels Krogh var fra 01/04 - 1937 præstegårdsforpagter i Gødvad præstegård indtil han købte ejendommen på Vester Kejlstrup Mark 01/04 - 1942.
Den er da uden besætning, men der er installeret elektrisk lys og kraft.
Han har købt maskiner, malkemaskine og automatisk vandværk.
I 1950 blev laden udvidet.

I mosen nord for ejendommen blev der under krigen 1940 - 45 fremstillet store mængder tørv.
Det var en handelsmand Carl Emil der lod tørvene fremstille og de lokale landmænd som havde jobbet som tørvearbejdere. De stillede hver med en hest.

4. Johannes Krogh, født 01/11 - 1944 på Vester Kejlstrup Mark, Balle sogn
     Forældre: Landmand Niels Krogh og Gertrud Sofie Johansen.

Gift 22/09 - 1966 på Silkeborg Rådhus med Karin Edel Christensen, født 22/01 - 1946 Silkeborg.
     Forældre: Arbejdsmand Jens Anton Christensen og Karen Marie Kirstine Mortensen.

Børn:
Hanne Krogh født 19/07 - 1966 i Sønderborg.
Gift 25/04 - 1992 med Hans Peder Normann Pedersen.

Lena Krogh født 14/02 - 1970 i Nr. Brande, Them
Samlever med Karsten Skovgaard.

Johannes Krogh
har arbejdet i et entreprenør firma.
Siden 19xx for Silkeborg kommune i gartnerafdelingen.

Karin
har bl.a. arbejdet på Silkeborg Papirfabrik og som kirkegårdsgartner.

Åsteds- og forligsforretning
08/05 - 1978 vedr. anlæg af Ndr. Højmarksvej fra Kejlstrupvej til Viborgvej.
Johannes Krogh mødte op og blev orienteret om vejanlægget og de fremtidige adgangsforhold.
Han havde ingen bemærkninger til projektet og var interesseret i overtagelse af ca. 2.900 m2 mellem ejendommen og Ndr. Højmarksvej.
Teknisk udvalg ville senere tage stilling hertil og fremkomme med et tilbud.


Johannes driver ejendommen med 3 - 5 køer. Maskinstation benyttes. 

Nordre Højmarksvej 27. Johannes Krogh.
Johannes Krogh på vej til middag, tror jeg.

 Document made with KompoZer by Erik Thisted. Firefox 2 © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB