Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Ejendomshistorie.

Øster Bordingvænget 25, 8600 Silkeborg.
Steensborg.

Øster Bordingvænget 25, Steensborg.


Steensborg blev bygget i 1961 som et statshusmandsbrug.
Udbygning og garage blev tilføjet  i 1964.
Maskinhus kom til i 1968.
Tagetagen blev indrettet med kvist i 1969.
Efter ejerskifte pr. 1. januar 2005 foretages en del ænrdinger.  
Bl.a. bliver ydermurene vandskurede eller malede så de nu fremstår ensfarvede.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemsskab
For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer og årsprogram.


Praktiske oplysninger.


ØSTER BORDINGVÆNGET 25, ØSTER BORDING
Matr. nr. 2z, 2æ - 46
Ejerlav: 46 - Øster Bording.
Gårdnavn: Steensborg.
Oprettet: 01/04 - 1961 - udstykket fra Nørregaard, Matr. 2a-46 Sinding Hovvej 9. 01/04 - 1961
Areal: Matr. nr. 2z-46:          10 ha.  5.850 m2               
Matr. nr. 2z-46:            5 ha.   6.097 m2 heraf vej 600 m2.         
Matr. nr. 2æ-46:                           500 m2 heraf vej 340 m2.       
14/04 - 1961
2004
14/04 - 1961
Type: Landbrugsejendom mellem 5 – 15 ha. med 1 lejlighed.
2003 – Landzone.

2003
Skov: 0,5 ha. skov 1961. 1961
Mose: 
Vand: Silkeborg kommune.
Opvarmning: Centralvarme, olie.
Beliggenhed:
Besætning:
(Ca. 1990)
4 ammekøer, 5 ungdyr og 4 slagtekalve årligt, alle BLD.
Desuden 2 års søer og en årsproduktion på 20 torvegrise og 20 fedesvin.
Samt en pony og et føl.
Bygninger: Stuehuset 80 m2 + 8 m2 kælder .
Tilbygget en overetage 56 m2.
Kombineret stald, kostald, kalvestald, fedestald og løbestald.
Maskinhus.
Plansilo og varmt tørreri.
Udbygning  220 m2 + 165 m2 tagetageareal.
Udbygning     66 m2.
Garage             15 m2. 
opført 1961.
 tilbygget 1969.
opført 1961.
opført 1968.

opført 1961.
opført 1964.
opført 1964.

Ejendomsværdi:

Læst 06/06 - 1961 Skøde fra Henry Jørgensen til Chr. Jensen Tusch m. fl.
Læst 04/07 - 1961 Skøde til Landbrugsministeriet     pris 17.380/ej.15.600
Læst 12/05 - 1962 Skøde til Kaj Sørensen     pris 22.000/ej. 60.000
1974/75: 47.600/210.000
2003: 126.400/1.150.000
Læst --/04 - 2005 Skøde til Susanne Obitsø Jensen og Rene Mørch Sørensen 

Ejere:

Hans Jørgensen 
04/07 - 1961 Kaj Sørensen 
01/01 - 2005 Rene Mørch Sørensen 

Familierne:

1. Kaj Sørensen, født 09/02 – 1927 i Sorring Skov, Dallerup sogn.
Forældre: Niels Peter Sørensen og Helga Sørine.

Gift 08/11 - 1958 med kontorassistent Inge Vinther Albrektsen.


Inge Vinther Albrektsen, født 04/07 - 1937 i Sønderskov, Erritsø sogn.
Forældre: Lars Vinther Albrektsen og Sørine.

Børn:
Steen Winther Sørensen født 10/04 - 1959.
Ole Vinther Sørensen født 05/12 - 1964.

Kaj Sørensen er uddannet kontrolassistent i 1956 på Reballegaard. 
Han køber jorden af staten og bygger gården.

Gården drives med blandet landbrug. Salgsafgrøder er korn og raps. 
Gården har 1 traktor. Maskinstation benyttes til høst.

Kaj og Inge sælger Steensborg i 2004 og flytter til Buskelundhøjen 166, Hvinningdal.


2. Rene Mørch Sørensen.

Gift/samlever med Susanne Obitsø Jensen.

Efter overtagelsen pr. 1. januar 2005 er bygningerne ændret  og murene fremtræder nu ensfarvede. Vandskurede eller malede.


Document made with KompoZer by Erik Thisted.   Firefox 2 © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB