Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 05 27

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

mail

Oversigt/Alfabetisk register.1614. Prædikestolen i Balle Kirke. -  Klik.
1670. Svensk kanonkugle fundet i Hvinningdal. -  Klik.  -  Klik.
1681. Brand i Hvinningdal By. -  Klik.

1790. Den store brand i Balle By. -  Klik.
1795. Maren Larsdatter fødes i Vester Borsing. -  Klik.

1864. Jens Laursen faldt ved Dybbøl. -  Klik.

1901. Udgravning af galgehøjen i Hvinningdal. -  Klik.
1936. Udstykning i Vester Kejlstrup. -  Klik.
1943. Brændevinshul i Balle Bakke. -  Klik.
1946. Tyveri i Hvinningdal. -  Klik.


Anders Winther. Klog mand. -  Klik.
Anton Winther. Klog mand. -  Klik.Klik.

Balle By brænder i 1790. -  Klik.
Balle Huse. Christen Andersen. -  Klik.

Balle Kirke -  Klik.
Balle Kirke. Erindring om prædikestolen. -  Klik.
Balle. Nedergaard. -  Klik.

Billeder fra Balle Sogn. Udstilling 2011. -  Klip.
Brand i Balle By 1790 -  Klik.
Brændevinhullet i Balle Bakke. -  Klik.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vore arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:


Christen Andersen, Balle Huse. -  Klik.
Christen Væver, Hvinningdal hede. -  Klik.

Dansk Folkemindesamling. -  Klik.
Den kloge mand Christen Væver,
                         Hvinningdal hede 1810 - 1889. -  Klik.

Ejendomme:
   Lundegaard, Buskelundvej 5 / Buskelundhøjen 134.
   Ndr. Højmarksvej 27 - Familien Kroghs slægtsgård.
   Steensborg, Øster Bordingvænget 25.
   Nedergaard, Vesterbakken 3b, Balle.

Fastelavnsfester. Fortælling. -  Klik.
Foreningens arkiv i Lokalhistorisk Arkiv
                                   på Silkeborg Biblioteket. -  Klip.

Galgehøjen og hestetyven. - Klik.
Galgehøjen. Udgravning i 1901. -  Klik.
Gamle spillemænd. -  Klik.
Gl. Balle Savskæreri. -  Klik.
Gub Sø. -  Klik.

Hvinningdal. Brand i 1681. -  Klik.
Hvinningdal By. Beretning a. -  Klik.
Hvinningdal By. Beretning b. -  Klik.
Hvinningdal. Familien Winther. -  Klik.
Hvinningdal. Galgehøjen. -  Klik.
Hvinningdal. Hestetyven. -  Klik.
Hvinningdal Kirke. -  Klik.
Hvinningdal. Kloge mænd. -  Klik.  -  Klik.  -  Klik. -  Klik.Klik.
Hvinningdal Købmandshandel. -  Klik.
Hvinningdal. Lærer Peder Pedersen og familie. -  Klik.
Hvinningdal Mark. Søren Klintrup. -  Klik.
Hvinningdal. Niels Gadkjær. -  Klik.
Hvinningdal. Svensk kanonkugle fundet. -  Klik.  -  Klik.
Hvinningdal. Tyveri i 1946. -  Klik.

Høst og høstfester. Fortælling. -  Klik.

Jens Laursen faldt ved Dybbøl i 1864. -  Klik.
Julefester. Fortælling. -  Klik.
Kanonkugke fra ca. 1670 fundet i Hvinningdal. -  Klik.  -  Klik.
Kirkeklokke i Gub Sø. -  Klik.
Kirken i Balle -  Klik.
Kirken i Hvinningdal -  Klik.

Kjærsgård Vindmølle. -  Klik.
Klog mand. Anders Winther. -  Klik.
Klog mand. Anton Winther. -  Klik.
Klog mand Christen Væver,
                         Hvinningdal hede 1810 - 1889. -  Klik.

Købmandshandel i Hvinningdal. -  Klik.

Laurs Mikkelsen (Sadelmager). -  Klik.
Lundegaard, Hvinningdal. -  Klik.
Lærer Peder Pedersen og familie, Hvinningdal. -  Klik.

Maren Larsdatter fra Vester Bording. -  Klik.
Mejebrug. Fortælling. -  Klik.
Mogens Winther. -  Klik.
Mystik og varsler. -  Klik.

Nedergaard, Balle. -  Klik.
Niels Gadkjær, Hvinningdal. -  Klik.

Peder Pedersen, Hvinningdal. -  Klik.
Prædikestolen i Balle Kirke 1614. -  Klik.

Sagn. Kirkeklokke i Gub Sø. -  Klik.
Savværk i Gl. Balle. -  Klik.
Skifteprotokol 1755 - 1815
                              Vester Kejlstrup Gods. -  Klik.
Spillemænd i Balle Sogn. -  Klik.
Spøgeri og mystik. Vester Kejlstrup. -  Klik.
Steensborg, Øster Bording.-  Klik.
Svensk kanonkugle fra ca. 1670. -  Klik.  -  Klik.
Søren Klintrup. -  Klik.

Tækkemanden fra Balle Huse. -  Klik.

Udstilling af billeder fra Balle Sogn. -  Klip.
Udstykning i Vester Kejlstrup. -  Klik.
Ulve i Balle Sogn. -  Klik.

Valborgblus. Hvinningdal. -  Klik.
Varsler og mystik. -  Klik.  -  Klik.
Vester Kejlstrup. -  Klik.
Vester Kejlstrup Gods.
          Skifteprotokol fra 1755 - 1815. -  Klik.
Vester Kejlstrup. Spøgeri og mystik. -  Klik.
Vindmølle i Kjærsgård. -  Klik.

Winther, Anders. Klog mand. -  Klik.
Winther, Anton. Klog mand. -  Klik.
Winther familien i Hvinningdal. -  Klik.

Øster Bording. Steensborg. -  Klik.

 
 Document made with KompoZer by Erik Thisted.   Mozilla Firefox   © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional