Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Referat og billeder 
fra traveturen den 10. maj 2006.
Emnet var udstykningen fra Vester Kejlstrup i 1936.


Anton givet oplæg til traveturen.
Anton Krogh orienterer om udstykningen fra Vester Kejlstrup i 1936.

Den vellykkede travetur var begunstiget af en usædvanlig mild og flot sommeraften.

Mange af de 60 - 70 deltagere i turen var børn i de familier som i 1936 flyttede ud i de nybyggede husmandssteder.
Selv om 'børnene' ikke havde set meget til hinanden siden barndommen, genkendte mange alligevel hinanden, og mange minder kom frem i løbet af aftenen.

På gårdspladsen ved de bygninger som i dag rummer Kirkens Korshærs loppemarked fortalte Anton om udstykningen af gårde og husmandsbrug i 1936.
Flere af deltagerne supplerede med oplysninger.

Gårdens bygninger er stort set ikke ændret siden gården blev bygget. 

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:


Turens første stop var på modsatte hjørnegrund ved rundkørslen Kejlstrupvej - Nordre Højmarksvej. Der er en anden gårds bygninger brudt ned, men træerne som omgav gården markerer dens placering. Også her blev Antons oplæg suppleret med beretninger fra deltagere på turen.

Videre ned ad Kejlstrupvej blev der gjort holdt for at udpege endnu en gårds beliggenhed og forskellige levende hegn som omkrandsede gårdenes arealer.

Orientering ved Teknisk Skole.Under et stop ved Teknisk Skole fortalte Anton bl.a. om hvordan området er ændret og har udviklet sig siden hans barndom. 

I begyndelsen af halvfjerdserne skete der store ændringer. 
Nordre Højmarksvej blev anlagt tværs igennem området, og gårdene syd for blev nedbrudt efterhånden. Der er nu villakvarterer. De sidste af gårdene ligger nord for Nordre Højmarksvej.

Under Krigen boede der tyske soldater på gården Vester Kejlstrup. I skoven syd for kokke- og tjenerskolen havde de skydebane. Dengang var bakkerne lyngklædte. Fra skyttegrave der skød soldaterne hen over mosen mod forskellige mål i skoven på modsatte side.
Nu er her en dejlig bøgeskov med anemoner i skovbunden.

På turen videre ad skovstier og over et par marker blev der standset op for at udpege forskelligt:
  • "Det hegn her var skellet mellem to gårde."
  • "Den forhøjning der var markvej gennem et fugtigt område."
  • "De her marker var de stejleste og vanskeligste at drive."
  • "Der oppe til højre blev på et tidspunkt boret efter olie."
  • "Det her stykke skov var vores skov."
  • "Langs det her hegn løb den offentlige vej."

Turen fortsatte videre til en lille hyggelig og fredelig sø. Under og efter krigen var den tørvegrav.

”Der kunne man se både sol, måne og stjerner” beretter en.
  Hun mindedes en stor bule hun fik en gang hun løb på skøjter der.

Ophold ved søen. Tørvemosen.

Med på turen var også 91 årige Anna Thomsen. Hun er den sidste af forældrene som flyttede ind i husmandsstederne.
Anna skulle selvfølgelig også med når der var arrangeret noget i 'hendes' område.
Også på turen gennem skoven og over markerne til søen styrede hun sin rollator med sikker hånd.
Orientering ved en gård.

På sidste del af turen kom vi forbi nogle af gårdene på nordsiden af Højmarksvej.
De er restaurerede og med forskellige tilbygninger efter deres nuværende  anvendelser.
Den to timers lokalhistoristoriske tur blev afsluttet på Silkeborg Kraftvarmeværk som er bygget på noget af den jord som blev udstykket dengang i 1936.
Værket havde velvilligt stillet lokaler til rådighed, således at arrangementet kunne afsluttes med fælles kaffebord.
Desuden havde en medarbejder - teknisk assistent Else Petersen - stillet sig til rådighed for arrangementet.
Vagn introducerer to deltagere som vil fortælle erindringer.
Vagn introducerer to deltagere som vil fortælle erindringer.

Ved kaffebordet fortsatte snakken og udveksling af minder, mange minder.
Et par af deltagerne fortalte om deres oplevelser.
Else Kusk (Datter af Hermine og Herluf Sørensen) fortalte erindringer om nybyggerne på Vester Kejlstrup Mark.
Godtfred Appel fortalte specielt om minder fra krigens tid.

Samtidig fik nogle af deltagerne mulighed for at komme højt op i Kraftvarmeværket for at se den imponerende udsigt der fra.

Igen god tilslutning til et af foreningens arrangementer.
Erik Thisted.          

 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB