Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Foreningens arkiv overdrages

til Lokalhistoriske Arkiv, Silkeborg.


Ved en reception på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg onsdag den 5. marts 2008 overrakte foreningen 37 mapper til arkivet.
Mapperne indeholder ca. 6.800 sider ejendoms- og lokalhistorie fra Balle sogn og omkring 1.800 billeder.
På billedet overdrager Vagn Lihn på foreningens vegne oversigt over mappernes indhold samt indholdsfortegnelserne for mapperne til arkivets leder Lis Thavlov.
Vagn Lihn overdrager Mapperne til Lis Thavlov.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Lis Thavlov takker Vagn Lihn for mapperne.

Knap 30 deltog i receptionen, hvor der var stor ros til det righoldige materiale og arkivleder Lis Thavlov takkede foreningens formand Vagn Lihn for mapperne
som herefter vil kunne ses i Arkivets åbningstid.  

Efterfølgende modtog Vagn en stor sammenplantning af foreningens kasserer
Anton Krogh for den store indsats Vagn har ydet med at indsamle og holde styr på de mange informationer fra og om Balle sogn.
Vagn modtog sammenplantning fra foreningen.

Lis Thavlov og andre talere roste det omfattende og righoldige materiale, som mange lokalhistorikere og slægtsforskere herefter får adgang til på Lokalhistorisk
Arkiv i Silkeborg.

Vagn Lihn udtrykte en stor tak til borgere fra Balle sogn for deres hjælp med op-
lysninger, beretninger og billeder fra og om sognet.
Der står kvinder bag alt.
Der står kvinder bag alt! (Tror de selv.)
Her kassererens Ruth og formandens Birthe som ofte må undvære deres travle ægtefæller mens de arbejder for foreningen.

Her fra siden kan man se en oversigt med indholdet i de 37 mapper samt indholdsfortegnelse til hver af mapperne. 
Vælg menupunktet:
  Foreningens Arkiv  for at se oversigterne.  Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB