Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Referat og billeder 
fra foreningens arrangement den 12. maj 2009.
Besøg hos Vagn Thykjær, Hestehaven
og
hos Erling Jensen, Hjortefarmen.


Balle Sogns Lokalhistoriske forening.
Vagn Thykjær ”Hestehaven" orienterer.

Den vellykkede travetur var begunstiget af en usædvanlig flot forårsaften.

Vi mødtes hos Vagn Thykjær ”Hestehaven”. Han fortalte om stedet, som de overtog i 2001. Vagn Lihn Kristensen fortalte om stedet, fra før Vagn Thykjær overtog det.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:


Vagn Thykjær tog os med om bag gården, så vi kunne se ned til Gubsø, og videre op over bakken til Sejling. Der er en meget smuk udsigt.

Derefter gik vi tilbage over til naboen Erling Jensen, ”Hjortefarmen”. Erling fortalte lidt om stedet. 


Desuden fortalte Gert Jæger også lidt fra barndomstiden, da han er opvokset på modsat side af vejen.

Vi fik serveret øl og vand.

Der var mødt 82 personer. 
En god aften med høj sol, klar himmel men blæsende.
Ref.: Bodil.    
Igen god tilslutning til et af foreningens arrangementer.

 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional