Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 12

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Referat og billeder 
fra foreningens arrangement onsdag den 19. august 2009. Besøg hos Bjarne Jensen på Funder Radiomuseum.

For første gang var der arrangeret en sensommer tur, som gik til "Funder Radiomuseum", Kongshedevej 10.

Henning Due bød velkommen og fortalte lidt om egnen og hans barndomshjem på den anden side af vejen. Vi havde bevæget os ud over "Sognets grænse" nemlig til Funder Sogn, men Balle Sogn havde en spids der grænsede op til.


Besøg i Funder Radiomuseum.
Vi så radioer, grammofoner, fjernsyn og meget andet.
1685 genstande. Alt mærket med fabrikkens navn og årstal.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:


Bjarne Jensen - Funder Radiomuseum.
Bjarne Jensen fortalte at han havde overtaget stedet i 1971, det blev kaldt "Pippenskrald", han forsøgte at give det andet navn men det mislykkedes.

Han fortalte også om jernbanen derude, han læssede træ på vognen, og kørte det om bag huset, så kunne han læsse det af ved saven.

Der havde kun været 30 kvm. Beboelse, da han købte det. Der havde tidligere boet 11. personer, så der var løbende bygget til.

skinnecykel afprøves.

Der var også nogen der var ude at køre på skinnecykel   og dræsine.

På billedet er det Johannes Krogh.

Hyggesnak.

Der blev serveret øl og vand.  
30 personer deltog i arrangementet.

En god aften, solen skinnede men det var lidt køligt.

Ref.: Bodil.    

 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional