Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
11 02 26

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Onsdag den 2. februar. 

Generalforsamling.Sted: 
Balle Sognegård, Balle Bygade 3, Balle Kirkeby
.
 
Kl. 19.00   Generalforsamling iflg. lovene.
(Kun for medlemmer.)
Herefter er alle velkommen.
Kl. 19.45    Ruth Kjærsgaard, der er født på Kjærsgaard, kommer og fortæller og viser billeder om området og om sit barndomshjem.
- - - - o 0 o - - - -

Referat.
Generalforsamling i Balle Sognegård den 2. februar 2011

Foreningens formand Hanne bød velkommen, derefter blev der sunget ”Sneflokke kommer vrimlende”.

Torben Nielsen blev valgt til dirigent.

Hanne aflagde beretning fra året der er gået, og takkede dem der havde hjulpet til med forskellige ting.

Herluf fremlagde regnskabet, der er 44.470,77 kr. i banken, og en kassebeholdning på 375,04 kr.

Kontingentet fortsætter uændret.

Hanne fortalte om de ting der skal foregå i 2011, og om 20 års jubilæet.


På valg var Anton Krogh og Bodil Skov. Anton Krogh ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem blev Else Drejer valgt. Bodil Skov fortsætter.
Revisor Torben Nielsen og Stig Moesgård Kristensen blev genvalgt.

Ruth Jensen fra ”Kjærsgård” fortalte om barndomshjemmet, og de fire piger der voksede op og skulle lære at hjælpe til. De skulle bl.a. hjælpe med malkning; de havde ingen malkemaskine, så det var med hånden  det forgik. Når de blev så gamle at de skulle i skole på ”Kornmod” i Silkeborg, blev de fri om morgenen, men måtte tage fat til aften.
Anton viste billeder dertil.

Ruths søster Edith sætter neg.
Ruths søster Edith sætter neg.
Ruths forældre Elise og Thorvald klar til tur i jumpe.
Ruths forældre Elise og Thorvald i Jumpe.
Efter kaffen fortalte Vagn noget mere om stedet sammen med Ruth. 
Der var bl.a. hulvejen bag om gården forbi ”Bækkelund” og til Lysbro.

Billede af Bækkelund i snevejr.Bækkelund i snevejr.

En god aften hvor snakken gik godt blandt de 45 personer der var mødt.
Aftenen sluttede med ”Spurven sidder stum bag kvist”

Referant: Bodil.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse: Document made by Erik Thisted with KompoZer    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional