Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
11 07 28

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Referat fra foreningens arrangement
søndag den 10. juli 2011 i Balle Sognegård.
Udstilling af billeder og artikler fra Balle Sogn
i anledning af foreningens
20 års jubilæum.


      Efter højmessen  i Balle Kirke var der fernisering af udstilling med
      billeder og plancher i anledning af foreningens 20 års jubilæum.
      Sognepræst og sognemedhjælper Lone Skaaning Rasmussen bød på
      kunstudvalgets vegne velkommen til arrangementet i Sognegården
- - - - - o O o - - - - -
11 07 10 - Fernisering i Balle Sognegård. Udstilling.
Foreningens formand Hanne Just Pedersen bød de fremmødte gæster velkommen til udstillingen af  billeder og plancher i anlednining af foreningens 20 års jubulæum.

Ud over billeder fra foreningens arkiv har interesserede beboere i sognet stillet billeder og luftfotos af gårde  til rådighed for udstillingen.
Ophængte plancher viser både beretninger fra sognet og fotografier.
Planche med artikler og billeder.Planche med billeder fra Balle By.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:

 
Husk!!! - Udstillingen er også åben i August måned.
 
11 07 10 - Balle Sognegård - Fernisering.
11 07 10 - Udstilling i Balle Sognegård.
Interesserede gæster lytter til Hannes velkomst.

Hanne fortæller om foreningen og om udstillingen.
Artikler. Billeder fra Balle By.
Eksempler på artikler fra foreningens hjemmeside.

Billeder fra Balle By.
Balle Kirke. Balle Kirkevej 12.
Billeder vedr. Balle Kirke.
Bl.a. billede af mindepladen for Jens Laursen
som faldt i slaget ved Dybbøl i 1864.
Balle Kirkevej 120 - Balle Nygaard 1974.
Nu ligger Balleskolen på adressen.
Billedet er udlånt af Torben Nielsen.
   
Balle skole. Balle Huse.
Billeder fra Balle Skole med nogle lærere
og billeder fra den tid skolen brugte
Balle Forsamlingshus til undervisningslokaler.
   
Billeder fra Balle Huse som ligger langs Øster Bordingvej.
Mølle og en del af gårdene eksisterer ikke mere.
Enkelte familier blev også fotograferet.
Branden i Balle By 1790.    Planchen om branden i Balle den 14. maj 1790 fortæller
   om den alvorlige ulykke for byen.

   Den fortæller også den ulykkelige historie om den forvirrede
   kvinde Elisabeth Nielsdatter som anstiftede branden, om
   opklaringen af sagen, den efterfølgende retssag og Elisabeths
   død i arresten i Viborg inden sagen var afsluttet.

   Klik på billedet for at se hjemmesiden om branden.
   Fra den side kan også downloades et dokument til
   at udskrive.

Buskelundvej. Buskelundvej - Højgård 1952.
Buskelundvej med billeder fra en svunden tid.
Buskelundvej. Højgaard 1952.
Billedet er udlånt af Henny Conradi Nielsen.
   Det stråtækte stuehus blev i 1959 erstattet af et nyt til højre
   for gårdspladsen. Det ny stuehus brydes ned i 2011.
   En ny svinestald blev i 1965 bygget ved træerne nederst til
   venstre. Den bliver nu brugt som Skaterhal.
   Bygningen øverst i billedet blev fjernet.
   Bygningen ud mod vejen blev fjernet i 2006.     
               
Gl. Balle Skole. Gl. Balle Skole.
Gl. Balle Skole som blev bygget efter branden i 1790.
   
Gl. Balle skole fra gårdsiden.
Gl. Balle. Hestehavevej - Kongshus.
Billeder fra Gl. Balle med bl.a. et sogneråd og flere personer.
Hestehavevej 5. Kongshus 1947.
Malet af Aksel Hedegaard - Udlånt af Torben Nielsen.
   
Hvinningdal. Hvinningdal Skole. - Hvinningdalvej 76.
Billeder fra Hvinningdal. Hvinningdal Skole, Hvinningdalvej.
Flere klassebilleder og klasselister.
   
Jordkærvej 8 - Grønkjærgaard 1984. Jordkærvej.
Jordkærvej 8 - Grønkjærgaard 1984.
Billede udlånt af Torben Nielsen.
   
Billeder med gårde og nogle personer på Jordkærvej.
Kjellerupbanen.

   På Kjellerupbanen kørte skinnebus fra Silkeborg til
   Kjellerup og videre til Rødkærsbro.
   
   Banen åbnede den 12. august 1924.
   Der var bl.a. stationer i Silkeborg på Drewsensvej og Lysbro,
   trinbræt i Hvinningdal, stationer i Øster Bording og Skægkær,
   trinbræt i Ørevadbro samt stationer i Lemming, Hinge og
   i Kjellerup.

   Banen blev lukket den 31. marts 1968.
 
    
Kragelundvej 3 - Hylkærdal 1968. Kragelundvej 3 - Hylkærdal 1996.
Kragelundvej 3 - Hylkærdal 1968.
Udlånt af Hilda og Tage Andersen.
   
Kragelundvej 3 - Hylkærdal 1996.
Udlånt af Hilda og Tage Andersen.
Sinding Hovvej, Brunbakkevej, Nørhedevej og Karlshøjvej. Sinding Hovvej 9 - Nørregaard.
Billeder fra Sinding Hovvej, Brunbakkevej,
Nørhedevej og Karlshøjvej.
   
Sinding Hovvej 9 - Nørregaard 1949.
Udlånt af Regnar Jørgensen.
Skægkær. Skovly i 1950erne.
Billeder fra Skægkær.
Hestehaven - Skovly i 1950'erne.
Udlånt ag Gert Asmussen Jæger.
   
Vester Kejlstrup. Vesterbakken 3 - Balle Nedergaard.
Billeder fra udflytningen til Vester Kejlstrup.
Vesterbakken 3 - Balle Nedergaard.
Sognets næstældste bygning. Kirken er den ældste bygning.
   
Vester Bording. Vesterbordinggaard 1950.
Vester Bording og Kragelundvej.
Vesterbordingvej 1 - Vesterbordinggaard 1950.
Billedet er udlånt af Karen Lucas Pedersen.   
   
Vesterbordinggaard 1980. Vesterbordinggaard 2000.
Vesterbordingvej 1 - Vesterbordinggaard 1980.
Billedet er udlånt af Else Drejer.
Vesterbordingvej 1 - Vesterbordinggaard 1950.
Billedet er udlånt af Dorthe og Knud Thomsen.
   
Viborgvej. Øster Bording.
Billeder fra Viborgvej med flere personer.
   
Billeder fra Øster Bording med mange personer.
Øster Bording Skole. Øster Bordingvej 41 - Mosegaarden.
Planche om Øster Bording Skole med bl.a. klassebilleder. Billeder fra Øster Bordingvej 41 - Mosegaarden.
Bl. andet sjældne billeder med interiør.
   
Husk!!! - Udstillingen er også åben i August måned.


 Document made by Erik Thisted with KompoZer    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional