Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
12 03 01

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder

mail

Referat fra foreningens Generalforsamling i Balle Sognegård den 8. februar 2012.


Foreningens formand Hanne bød velkommen, derefter blev der sunget ”I sne står urt og busk i skjul”.

Torben Nielsen blev valgt til dirigent.

Hanne aflagde beretning fra året der er gået, og fortalte om det der var planlagt for det næste år.
De personer der har lavet frivilligt arbejde fik en tak.

Foreningens kasserer Herluf fremlagde regnskabet.
Kontingentet fortsætter uændret.

På valg var Regner Jørgensen, Herluf Winther og Hanne Just Pedersen. De blev alle genvalgt.
Revisor Torben Nielsen og Stig Moesgård Kristensen blev genvalgt.

Vi så billeder fra Balle og omegn.
Derefter var der kaffe.
Senere var der billeder fra Hvinningdal og Vagn fortalte om bogen om Hvinningdal der skal udkomme til efteråret.

Aftenen sluttede med ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

Der var mødt 41 personer.


Referat: Bodil.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991.

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen eller på nedenstående e-mail adresse:

  
 Document made by Erik Thisted with KompoZer    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional