Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 05 27

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
registerTidligere aktiviteter.Referat fra foreningens arrangement
onsdag den 9. maj 2012.

Travetur i Øster Bording.
Se referat.


Referat fra foreningens Generalforsamling i
Balle Sognegård den 8. februar 2012.
Se referat.


Sensommermøde den 28. september 2011 samt
20 års jubilæum i Øster Bording Forsamlingshus.

Se referat og billeder fra mødet.

Juni - juli og august måneder 2011. 

Udstilling af billeder fra Balle sogn.

Sted: Sognegården, Balle Bygade 3, Balle Kirkeby.

I anledning af foreningens 20 års jubilæum den 4. juni 2011 vises en udstilling med billeder og fotos fra Balle sogn.
Balle Kirkevej.Tørvearbejdere.Fernisering af udstillingen søndag den 10. juli kl. 10.30.
- - - - - o O o - - - - -
11 07 10 - Fernisering i Balle Sognegård. Udstilling.
Foreningens formand Hanne  Just Pedersen bød de fremmødte gæster velkommen til udstillingen af  billeder og plancher i anledning af foreningens 20 års jubulæum.

Ud over billeder fra foreningens arkiv har interesserede beboere i sognet stillet billeder og luftfotos til rådighed for udstillingen.
Ophængte plancher viser både fotografier og beretninger fra sognet.
Planche med artikler og billeder.Planche med billeder fra Balle By.
Husk!!!   Udstillingen er også åben hele august måned.
Link til referat med billede af plancher og billeder fra udstillingen.

Travetur på Hvinningdal hede 
onsdag den 11. maj 2011.
- Referat.

Shelter.

Referat fra Generalforsamling den 2. februar 2011. Klik her!

Historier fra Balle Sogn.
Foreningens årshæfte for 2010:

Historier fra Balle Sogn

er udkommet med artikler og beretninger om:

Tage Glud Lavrsen - lærer ved Øster Bording Skole.
Tromlefører Thorvald Jensen.
Løbske heste.
Svensk kanonkugle.
Mindesten i Kongenshus Mindepark over:
          Morten Jens Karlsen       - 1846 - 1920
    og Jens Jensen Overgaard - 1864 - 1948.
Gludbjerggaard, Øster Bordingvej 15.
Kort. Et ældre kort over området.
Det første juletræ i Balle Sogn.
Jul på landet omkring år 1900.
Thomas Porse om sin tid på Mosegaarden.
Balle Sogns Lokalhistoriske Forenings logo.
Historien om Gl. Balle Savværk.
Galgehøjen og hestetyven.
Originalen Ingrid Gadkjær.
Pris kr. 25,-
Hæftet kan købes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Kan også købes i kiosken i Rosengårdcentret.

Referat fra Lokalhistorisk aften onsdag den 6. oktober 2010. Klik her!

Se referat og billeder 
fra foreningens arrangement onsdag den 11. maj 2010.
Besøg hos stenhugger Svend Beyer.

Stenhugger Svend Beyer fortæller om sit arbejde.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage informationer, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen

Fælles arrangement den 10. februar 2010
Skægkær Borgerforening og Balle Sogns Lokalhistoriske forening.

For første gang blev der holdt et fælles arrangement i Centrumhuset, Skægkær.

Formanden for Borgerforeningen bød velkommen til 40 mødedeltagere. Der blev sunget "I sne står urt og busk i skjul."

Indtil kaffepausen fortalteVagn Lihn om byen .
Anton Krogh viste lysbilleder som Vagn kommenterede. De gamle huse havde skiftet ejere, hvorved omgivelserne var blevet  ændret.

Vi sluttede af med "Der er hvidt derude."

Foreningen har udgivet en hel unik lokalhistorisk bog:

Livet på Vester Kejlstrup mark.

Bog om Vester Kejlstrup Mark.

Bogen blev udgivet den 12. nov. 2009.

I 1930erne blev der udstykket jord fra den gamle herregård Vester Kejlstrup, og her opstod en koloni af husmandssteder.
Ejendomme set mod øst.
Det er livet i denne koloni der nu beskrives og det grundlæggende materiale er bygget på levende og farverige erindringer.

Hvordan var det at vokse op på Kejlstrup Mark?
Hvordan var skolegangen i Balle Kirkeby Skole?  
                     Balle skole årgang 1949-50.    
Hvad med arbejdet, årets gang, sammenholdet?

Læseren kommer med i marken, i brugsforeningen, på tørvearbejde, på mælketur og meget mere. Læseren kommer også med i Balle Kirke og til møde i Indre Mission. Det er en beskrivelse af dagligdag og fest blandt nogle familier, der arbejder hårdt med jorden, men som også finder tid til åndeligt liv og til at blande sig i de politiske forhold. 

Bogen om livet på Vester Kejlstrup Mark vil komme vidt omkring. Den indledes med afsnit om den gamle herregård Vester Kejlstrup og rundes af med salget i 1969 til Silkeborg Kommune. Her udstykkedes et stort industriområde og nye boligkvarterer, bl.a. Højmarkstoften og Højmarksvænget.

Mange skribenter har leveret grundmaterialet, som samskrives af journalist Kurt Balle Jensen der har udgivet flere lokalhistoriske bøger. Bogen er på 196 sider, rigt illustreret og indbundet.

Pris: 250,00 kr.

Bogen kan købes ved henvendelse til en fra bestyrelsen og ved købmanden i Balle samt ved de lokale boghandlere.

Onsdag den 19. august 2009 var foreningen på besøg hos
Bjarne Jensen på Funder Radiomuseum.

Referat og billeder: Klik her.

Den 12.maj 2009 var foreningens arrangement et besøg ved
Vagn Thykjær, Hestehaven
med en tur til Gubsø.
Der efter besøg ved Erling Jensen, Hjortefarmen.
Referat og billeder: Klik her.

Hæftet Historier fra Balle Sogn.
Årets hæfte Historier fra Balle Sogn 2008 er udsendt til foreningens medlemmer sammen med program for 2009.

Hæftet kan købes for 25,- kr. ved henvendelse til foreningens medlemmer og på
Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv, Hostrupsgade 41A.

Tirsdag aftens program den 21. oktober 2008: "Kageaften som i gamle dage" blev en stor succes med 58 deltagere som havde mulighed for at smage på 28 slags kager.
Kageaften i Balle Sogns Lokalhistoriske Forening.
Klik på billedet for at se mere om arrangementet.

Onsdag den 5. marts 2008 kl. 16,00 var der på  Lokalhistoriske Arkiv, Silkeborg en lille reception, hvor foreningen overrakte 37 mapper til arkivet.
Mapperne indeholder ca. 6.800 sider ejendoms- og lokalhistorie fra Balle sogn samt omkring 1.800 billeder.
Vagn Lihn overdrager mapperne til Lis Thavlov.
Klik her for at se mere om receptionen.

Her fra siden kan man se en oversigt med indholdet i de 37 mapper samt indholdsfortegnelse til hver af mapperne. 
Vælg menupunktet:  Foreningens Arkiv  for at se oversigterne.

Den planlagte rundtur i Balle Kirkeby onsdag den 9. maj 2007 blev ændret p.g.a. kraftig kold blæst og udsigt til regn.
Vi mødtes ved kirken og gik om på østsiden ved siden af kirkegårdens mur.
Stedet hvor den tidligere brugs havde ligget.
Der fortalte Tage Balle om den første Brugs, som havde ligget der hvor vi stod, og om den nyere Brugs som både hans far og han selv han havde været uddelere for i den bygning, som nu rummer købmandsbygningen over for.
Torben Vinderslev Nielsen, som altid har boet i området, fortalte også om oplevelser, bygninger og flere forskellige mennesker, som har boer der gennem årene.
En del af mødedeltagerne supplerede både Tage og Torben med oplysninger og hændelser de kender fra Balle Kirkeby.

Der fra gik vi direkte ind i kirken, hvor sognemedhjælper Lone Skaaning Rasmussen fortalte levende om kirken, om den første, som blev bygget i 1100-årene, flere tilbygninger i årenes løb og seneste restaurering i 1957. Lone Skaaning Rasmussen og Vagn Lihn Kristensen fortæller i Balle hirke.
Lone fortalte også om detaljer inde i kirken, bl.a. om prædikestolen, kirkesølvet, døbefonten og tilbygningerne. 
Lone gjorde os opmærksom på mindestenen og portalen i våbenhuset, samt fortalte om detaljer, som ses uden på kirken.
Vagn Lihn Kristensen supplerede med andre oplysninger.
Mødedeltagerne fik efterfølgende mulighed for at tage detaljerne nærmere i øjesyn, inden vi gik over i Sognegården til den varme kaffe.

Tage Balle fortæller i Balle Sognegaard.Efter kaffepausen fortalte Tage Balle videre om sine oplevelser mens han boede i sognet som barn, som ung og som voksen.
Han har oplevet meget, og meget er forandret siden han boede her.

Omkring 80 mødedeltagere havde igen en god oplevelse ved et af foreningens arrangementer.
Se evt. mere om Balle kirke:
          http://www.silkeborg.com/sw8365.asp
          http://www.ballesogn.dk
          http://www.ballesogn.dk/histsogn.htm     

Hjælp!     Vedr. betaling af kontingent for 2007.
     
Hvis du betaler dit kontingent via Netbank, minder kassereren om, at feltet " Meddelelse til modtageren " skal udfyldes med dit navn og medlemsnummer, så han kan se, hvem der har indbetalt beløbet.   
Eller du er velkommen til at komme og betale til mig på Violvej 12 Silkeborg.                                                             07 03 02
    

Onsdag den 21. februar kl. 19,00.
   Generalforsamling og foredrag med billeder:  
Da Kjellerup Banen kom til Balle sogn.

Sted:        Balle Sognegård, Balle Bygade 3, Balle Kirkeby.
Kl. 19:00    Generalforsamling iflg. lovene.
Kl. 19:45    
Henning Davidsen vil fortælle om, Kjellerup Banen 1924 – 68. Der vil blive vist billeder fra Kjellerup Banen.
Denne aften er der gratis kaffe og brød.

Søndag den 4. februar 2007 er der tilføjet en ny side om
Vester Kejlstrup og udstykningerne fra gården i 1936.
Den kan vælges via Artikler.

Billedudstilling uge 5 – 13.  2007.

Sted: Balle Sognegård, Balle Bygade 3, Balle Kirkeby.

Vi udstiller fotos, malerier og tegninger fra Balle sogn.

Balle Kirke. Maleri af Kaalund 1929.

Der vil være et maleri af
Martin Kaalund
1889-1952,

tegninger af kunstneren
Willy Seidelin
fra Hvinningdal


samt gamle og nye fotos, hvor din ejendom/gård måske vises.

Der er fernisering i Sognegården
søndag den 4. februar kl. ca. 11,45.
Alle er velkommne.

Besøg udstillingen og se samtidig sognegården. Der er åbent i kirkekontorets åbningstid.Hæfte Hustorier fra Balle Sogn 2006
Foreningen udgav i december 2006 et hæfte med 11 historier og beretninger fra Balle Sogn. En del af historierne er illustreret med billeder.

Hæftet er udleveret til foreningens medlemmer.
Et lille restoplag kan, så længe lager haves, købes for 20.- kr. pr. stk. ved henvendelse til foreningene kasserer Anton Krogh, Violvej 12.

    
Desværre!    Hæftet er udsolgt.
Foreningen forventer at udgive          et nyt sidst på året 2007.

Et tilsvarende hæfte Syn for Sogn med lokale historier fra Silkeborgegnen udgives af Silkeborg Lokalhistorieks Arkiv.
Det hæfte kan også købes ved foreningens kasserer.

Den 10. maj 2006 arrangerede foreningen en særdeles vellykket travetur i det område som blev udstykket fra Vester Kejlstrup i 1936.
Link til en side med:
Referat og billeder Document made with KompoZer by Erik Thisted.  Firefox 2 © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional