Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.
 

Opdateret
13 04 21

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
registerBalle Sogn gennem tiderne.

Balle sogn var tidligere et udpræget landsogn, som mod syd grænsede op til Silkeborg by. 

Syd for Balle skød sidst i 1800 tallet  bydelen  Alderslyst op, og længere mod vest skød Lysbro op som forstæder til Silkeborg.

Balle nævnes første gang i 1418 som Ballow, i  1426 som Røyballe og som Ryeballe i 1483. Medens landsbyen Hvinningdal første gang nævnes 1323 og skrives da som Hwerningh. Længe før har egnen været befolket. Således har man i Hvinningdal spor af bosættelse, der går tilbage til 1800 år før vor tidsregning.

Balle sogn, 2335 ha i 1950, er landsogn, dog med nogen ny villa bebyggelse mod Silkeborg. 

Højtliggende, bakket, gode jorder, nogen hede, skov og plantage.

Sognet består af byerne og landsteder, Gl. Balle, Balle kirkeby, Øster Bording, Skægkær, Vester Bording, Overgaard, Hvinningdal, Kjærsgaard og Vester Kejlstrup, som beholdt sit landsby præg, medens Lysbro med teglværkerne og Alderslyst med flere små erhvervsvirksomheder efterhånden fik et bypræg med de dertil hørende krav.

Alderslyst bydel opstår fra 1870'erne med en stor tilvækst af borgere. Det gav landsognet Balle og dens sogneråd flere problemer, end man syntes om. Der blev ført mange og drøje forhandlinger, før man fandt løsningen på Lysbros og Alderslysts indlemmelse pr. 1. april 1941 under Silkeborg.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer.  Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.


Balle kirke. Foto: Vagn Lihn Kristensen. 1957.

Befolkningstal i Balle sogn.

Det første befolkningstal vi kender er fra 1769. Da boede her 272 personer.
I 1787 er tallet steget til 300.


Årstal 1769 1787 1801 1834 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1901
Antal personer 272 300 304 460 481 640 852 919 1105 1142 1177

 Made with Nvu af Erik Thisted.   © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional