Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 05 27

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
registerLitteratur og links


På denne side henvises til andre kilder om lokal historie.

Litteratur om Balle Sogn, som kan købes eller lånes på biblioteket.
Litteratur om Balle Sogn, som kan ses på 
Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg.


Links til andre  lokale historiske websider.

Andre spændende Links.

Skoler i Balle Sogn.

Litteratur om Balle Sogn, som kan købes eller lånes på biblioteket.


 • Alderslyst Kirke 1929 - 2004.
 • Balle Sogn 1946, af Rasmus Mortensen. (339 sider) *
 • Balle Villaby - skabt gennem 20 år 1985. (56 sider) Udsolgt.
  Udgivet af Balle Grundejerforening
 • Alderslyst fra Sandmark til by 1991, (216 sider)
  af Keld Dalsgaard Larsen & Kurt Balle Jensen
 • Jens Bomholts Silkeborg 1989, (176 sider)
  af Per Hofman Hansen & Keld Dalsgaard Larsen
 • Derfor måtte vi sejre 1940 - 45, 1985
 • Noder og unoder i Silkeborg. Byens musikliv gennem 150 år.
  af Kurt Balle Jensen 2002, (277 sider).
  Med flere henvisninger til Balle sogn.
 • Spillemandsmusik på Silkeborg-egnen (33 sider) noder, 1984.
* Restoplag af bogen kan stadig købes for 20.- kr. på Silkeborg Bibliotek, Silkeborg.
* Foreningen har ligeledes nogle eksemplarer til videresalg.

Litteratur om Balle Sogn, som kan ses på 
Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg.


 • Vort Sogns Historie (gårdhistorie) i 100 år 1952, af Salomon J. Frifelt,
  med gårdbilleder, matr. nr. og adresser.
 • Balle Sogn 1788 - 1988, af Mogens Nørgaard (49 sider)
 • Kortbog 1977, af Silkeborg Kommune.
 • Jeppe Johansen, Sinding, af Jens Abildstrup.
 • Anders Andreas Nielsen (Ravns), Livserindringer 1899.
 • Dansk Landbrug i tekst og foto, afd. 2. bind 4.
 • Gårdhistorie fra Silkeborg Kommune 1906 - 1914. 46,4 - 1 mappe.
  Vester- og Øster Kejlstrup, gl. Kjærsgaard, Balle sogn.
 • Syn  for Sogn 2002 - Enkelte numre kan købes.
 • Historier fra Balle Sogn 2006.
 • Denne forenings arkiv er på Lokalhistorisk Arkiv.
  Oversigt over arkivets indhold.     Se oversigten.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen

Links til andre lokale historiske websider.


Lokalhistorisk Arkiv
Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg.
Telf. 8722 1924
Åben man-onsdag 11-16, torsdag 12-19.
Hjemmeside: www.silkeborgbibliotek.dk/lokalarkiv/
E-mail: lokarkiv@silkeborg.bib.dk


Funder Lokalhistoriske Forening

Kragelund & Frederiksdal
Lokalhistoriske Forening
Kontaktperson Hans Løkke
Tlf. 8685 1770
Hjemmeside:  Funder - Lysbro
E-mail: hans.loekke@get2net.dk
Formand Teddy Jensen
Tlf. 8686 7047
Hjemmeside: www.frederiksdal.person.dk
E-mail: Frederiksdal@c.dk


Lokal historie om Virklund. Sejs- Svejbæk
Lokalhistoriske Forening
Preben Strange
Tlf.: 8663 6792
E-mail:  preben.strange@nypost.dk
Formand Bente Rytter
Tlf. 8684 6171
Hjemmeside: www.sejs-silkeborg.dk
E-mail:  Fra hjemmesiden.
Lokal- og Slægthistoriske Forening
for Lemming, Serup og
Sejling-Sinding sogne

Formand Bent Thor  
Tlf. 8687 7024  
Hjemmeside:  
Foreningen.
E-mail:  Næstformanden.

Lokal historie om Sejling.

v/ Inger Munk 
E-mail:
inger.munk@vip.cybercity.dk

v/Leo Brøgger
E-mail:
Leobroegger@wanadoo.dk

Andre kontaktpersoner i Silkeborg området:
www.silkeborgbibliotek.dk/lokalarkiv/

Andre spændende Links.


Billeder fra Silkeborg og omegn
http://www.danskebilleder.dk/
Slægtsgårde: www.slaegtsgaardsforeningen.dk


Balle Kirke
Balle Bygade 3, Balle Kirkeby
http://balle.folkekirken.dk/
Erik Brejl Skifte- og Fæsteuddrag.
www.brejl.dk


Alderslyst Kirke
Tulipanvej 18, Alderslyst
alderslyst.folkekirken.dk
Morten Hull, Øster Bording 1860 - 1920 Dbm.
www.fredericiahuguenotterne.dk/morten.html


Øster Bording - Balle Gymnastikforening
www.obg.dk
Med mange links til sportsforeninger.
Slægt og data/DIS Danmark:
www.slaegtogdata.dk
En guldgrube for slægtsforskere.
Med mange oplysninger og links.


Danske kirker, billeder.
http://dis-danmark.dk/kirkeimg/
Historieportalen:
www.fabler.dk
Med spændende fortællinger og links.
Grundejerforeningen
Gl. Balle         gl-balle.dk

Skoler i Balle Sogn.


 Balleskolen
       Balle Kirkevej 120
       8600 Silkeborg
       Telefon:  8970 2100
www.balle.skole.silkeborg.dk

E-mail:
     balle.skole@silkeborg.dk
 Buskelundskolen
       Buskelundtoften 5
       8600 Silkeborg
       Telefon: 8720 5080
www.buskelundskolen.silkeborg.dk

E-mail:
     buskelund.skole@silkeborg.dk


 Hvinningdalskolen
       Eidervej 50
       8600 Silkeborg 
       Telefon: 8681 2772
       Fax: 8682 6833
www.hvinningdalskolen.silkeborg.dk

E-mail:  info@hvinningdal.skole.silkeborg.dk  


 Skægkærskolen
       Sindingvej 15
       8600 Silkeborg
       Telefon: 8685 5600
www.skaegkaer.skole.silkeborg.dk/

E-mail:  
     skaegkaerskolen@silkeborg.dk


     Ulvedalskolen
       Buskelundtoften 8
       8600 Silkeborg
       Telefon: 87 98 93 65
       Fax: 87 98 93 60
www.ulvedal.skole.silkeborg.skoleintra.dk

E-mail:  
     ulvedal.skole@silkeborg.dk

 Document made with KompoZer by Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB