Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
01.01.2019

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening

Program for 2019.


Tirsdag d. 5. februar 2019:

Generalforsamling kl. 19.00 iflg. lovene

( kun for medlemmer)
Sted: Balle Sognehus, Balle Bygade 162

Derefter kommer  tidligere efterforsker ved Rigspolitiets Rejseafdeling gennem 23 år Finn Holm fra Kragelund og fortæller en helt unik og sandfærdig beretning om international narkohandel og om det internationale politisamarbejde.

Alle er velkommen

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00

Travetur på Bedehøjvej 1 i Kragelund

Ejeren Jens Michael Frank vil fortælle om skoven og højmosen.

Mødested: Kør ud ad Bedehøjvej, ca. 300 m før krydset ved Stenholtvej vil der stå et flag ved en lille skovvej på højre side.
Kør ind ad denne skovvej.

Tilbage ved mødestedet giver foreningen en kop kaffe, en øl eller sodavand.

Alle er velkommen
Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 19.00

Sted: Øster Bording forsamlingshus,

Øster Bordingvej 63

Kvindefængslet på Sprogø

Foredrag ved Flemming Rishøj fra Esbjerg. Han vil fortælle om De Farlige Kvinders Ø - et naturligt fængsel - midt i Storebælt.

Alle er velkommen

 

Lokalhistorie fra Silkeborg i november måned 2019

Sted: Silkeborg Museum, se annonce i dagbladene.

Silkeborg Museum og de lokalhistoriske foreninger i den gamle Silkeborg Kommune holder ”Sogneaften ” om lokalhistorie fra de mange sogne.

En fornøjelig aften fyldt med gode historier fra lokalområdet

Alle er velkommen

Arrangementer er gratis. Du kan bare møde op.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vore arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen . Document made with KompoZer by Erik Thisted.   Firefox 3   © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional