Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
24.03.2018

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening

Program for 2018.


Tirsdag d. 6. februar 2018:

Generalforsamling kl. 19.00

 Sted: Øster Bording forsamlingshus

Øster Bordingvej 63

KL. 19.00: Generalforsamling ifølge lovene.

( kun for medlemmer)

Herefter kommer Falckredder Torben Pedersen

og demonstrerer brugen af hjertestarter.

Alle er velkommen

 

Onsdag d. 16. maj 2018

Travetur ved Hvinningdal KL. 19.00

Mødested: Ved indkørslen til Jordkærvej 1-9 (lidt nord for  svinget Vestre Højmarksvej-Jordkærvej)

Undervejs vil Jørgen Stadel fortælle om Kjellerupbanen, "Blikhuset", de tidligere grusgrave, "Kildevæld" og de tidligere gårde m.m. i Hvinningdal.

Turens længde er ca. 4 km og er let at gå.

Tilbage ved mødestedet giver foreningen en kop kaffe, en øl eller sodavand.

Alle er velkommen
Onsdag d. 3. oktober 2018

Sted: Øster Bording forsamlingshus,

Øster Bordingvej 63

Kl. 19.00 På slædepatrulje med "Siriuspatruljen"

Foredrag ved Kaj Bach Pedersen, Bording, som har tilbragt 5 år med patrulje ved verdens største naturreservat.

Alle er velkommen

 

Lokalhistorie fra Silkeborg i november måned 2018

Sted: Silkeborg Museum, se annonce i dagbladene.

Silkeborg Museum og de lokalhistoriske foreninger i den gamle Silkeborg Kommune holder ”Sogneaften ” om lokalhistorie fra de mange sogne.

En fornøjelig aften fyldt med gode historier fra lokalområdet

Alle er velkommen

Arrangementer er gratis. Du kan bare møde op.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vore arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen .


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.   Firefox 3   © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional