Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 05 27

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
registerVester Kejlstrup Gods Skifteprotokol fra 1755 til 1815

G 238-1  &  G 238-2

Udarbejdet af Erik Brejl, Ribesvej 3, 6950 Ringkøbing.

Erik Brejls hjemmeside.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer.   Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.


Disse skifteuddrag er IKKE som vanligt kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. 


I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. 

Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.

Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. 

Der er ikke udarbejdet personregister, men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.

Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. 

Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående. 

I protokollen 1791 - 1815 mangler den yderste kant af en del af bladene. 

Navn på enken mangler i lbnr.30.

Navn på afdøde mangler i lbnr.31.1 Christen Knudsen i Balle. 1.7.1755, fol.5.
E: Mette Thomasdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Anne, død, var g.m. afdøde Niels Thomsen. 1B: Christen 19. FM: morbror Christen Møller i Kærsgård Mølle, Thomas Rasmussen i Balle.

2 Mikkel Jensen i Sinding. 11.3.1756, fol.8B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Kirkegaard sst. B: Jens 22, Johanne g.m. Laurids Andersen, Kirsten g.m. Rasmus Poulsen sst, Maren 19, Anne 16. FM: Anders Andersen sst.

3 Maren Knudsdatter i Balle. 28.2.1756, fol.14B.
Enke. B: Jens Lauridsen, død. 2B: Karen 23, Peder 17. FM: Knud Madsen sst.

4 Jens Christensen Træskomand i Sinding. 2.4.1756, fol.15B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Christensen sst. A: bror Christen Christensen, død. 2B: Karen 20, Clemen 16, søsterdatter Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen sst.

5 Mette Thomasdatter i Balle. 3.9.1757, fol.17B.
Enke efter Christen Knudsen sst, [skifte 1.7.1755 lbnr.1]. A: mor Anne Knudsdatter, enke efter Thomas Jørgensen, bror Niels Thomsen, død. 1B: Christen 21. FM: Thomas Rasmussen sst, søster Maren Thomasdatter g.m. Mikkel Jensen sst, søster Anne Thomasdatter g.m. Jesper Jensen i Ebstrup.

6 Anders Jensen, ugift i Balle. 3.12.1757, fol.22.
A: mor Anne Jensdatter, enke efter Jens Nielsen Bechmann, skifte 2.11.1743, nu g.m. Jens Christensen sst, bror Søren Jensen 22, søster Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Øster Bording, halvbror Niels Jensen i Feldborg i Haderup sogn på Hald gods, halvbror Poul Jensen i Balle, halvsøster Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Sinding. (Sml. lbnr.23).

7 Anders Jensen, hyrde i Balle. 16.12.1758, fol.28B:
E: Johanne Sørensdatter forlovet med Søren Peder Didriksen. B: Søren 9. FM: Søren Nielsen Hvol. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B: Laurids 26, Christen 21, Jens 20.

8 Inger Christensdatter i Sinding. 9.6.1759, fol.29B:
E: Niels Pedersen Lyderich. B: Christen 14.

9 Margrethe Christensdatter i Balle. 23.11.1759, fol.32B.
E: Niels Sørensen. B: Søren 27, Karen 20. FM: farbror Jens Sørensen Rask.

10 Johanne Mikkelsdatter i Sinding. 27.3.1760, fol.34, 120B.
E: Laurids Andersen. B: Anders 9, Margrethe 7, Inger 5, Mikkel 3. FM: morbror Jens Mikkelsen sst, Christoffer Nielsen sst.

11 Anders Andersen i Sinding. 1.7.1761, fol.40.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hvol. B: Jens 8, Laurids 7, Margrethe 5, Anders 4, Maren 2. FM: Jens Mikkelsen, Jens Pedersen sst.

12 Laurids Andersen i Sinding. 16.3.1761, fol.42.
[Enkemand efter Johanne Mikkelsdatter, skifte 27.3.1760 lbnr.10]: B. Anders 10, Margrethe 8, Inger 6, Mikkel 5. FM: Jens Mikkelsen sst, Christoffer Nielsen sst, Rasmus Poulsen sst.

13 Anne Jensdatter i Sinding. 27.7.1763, fol.58B, 96B, 120B.
A: bror [Mikkel Jensen sst, skifte 11.3.1756 lbnr.2]. 5B: Jens Mikkelsen, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Øster Bording, Johanne Mikkelsdatter, [skifte 27.3.1760 lbnr.10], var g.m. Laurids Andersen i Sinding, [skifte 16.3.1761 lbnr.12]. 4B: Anders, Margrethe, Inger, Mikkel, Maren Mikkelsdatter g.m. Christoffer Nielsen sst, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Hansen sst, søsterdatter Johanne Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Tandskov.

14 Johanne Andersdatter i Sinding. 16.3.1764, fol.59.
[Enke efter Mikkel Jensen sst, skifte 11.3.1756 lbnr.2]. B: Jens Mikkelsen sst, [skifte 3.2.1764 lbnr.15]. 4B: Mikkel, Jens, Laurids, Maren, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Kragelund, Johanne Mikkelsdatter, [skifte 27.3.1760 lbnr.10], var g.m. Laurids Andersen i Sinding, [skifte 16.3.1761 lbnr.12]. 4B: Anders, Margrethe, Inger, Mikkel, Maren Mikkelsdatter g.m. Christoffer Nielsen sst, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Hansen sst.

15 Jens Mikkelsen i Sinding, 3.2.1764, fol.59B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen Hvol. B: Mikkel, Jens, Laurids, Maren 7. FM: Christoffer Nielsen, Jens Hansen sst. (Sml. lbnr.86).

16 Niels Sørensen Væver i Balle. 21.5.1764, fol.64B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Rasmus Lauridsen. B: Søren i Gødvad, Anne Marie 26, Knud 19, Maren 15. FM: Laurids Lauridsen i Balle, Jens Christensen sst.

17 Peder Madsen i Sinding. 26.5.1764, side 65B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Marie Kirstine g.m. Anders Jensen, der tjener i Them sogn, Malene Cathrine g.m. Søren Nielsen i Sinding.

18 Mads Sørensen i Sinding. 22.9.1764, side 67 .
E: Maren Nielsdatter forlovet med Hans Hansen Krøltå, aftakket rytter på assessor Bredals gods i Nedergård.

19 Henrik Henriksen i Balle. 10.7.1765, fol.67B, 97B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: datter 30, Anne 27, Henrik 25, Kirsten 21.

20 Maren Nielsdatter i Sinding. 24.1.1766, fol.69B.
E: Anders Nielsen Foged. B: Isak 16, Niels 14.

21 Søren Nielsen i Balle. 11.4.1768, fol.71.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: stedfar Laurids Lauridsen Skrædder. B: Niels 9 mdr. FM: fars farbror Søren Nielsen Hvol i Balle.

22 Peder Pedersen i Balle. 2.10.1767, fol.73B, 94.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels Pedersen sst. Afkald på hustruers vegne fra Christen Jensen i Salten, Jens Pedersen i Fogstrup, Jens Sørensen i Kragelund.

23 Jens Christensen Rytter i Balle. 14.3.1766, fol.74.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. A: mor Maren Jensdatter, næstsøskendebørn og deres børn:
1) Oluf Lauridsen Bruus, født i Grauballe på Allinggård gods, rømt til Norge, hans 2 søstre Anne Lauridsdatter, Maren Lauridsdatter.
2) Maren Olufsdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Balle. 1B: Maren.
3) Anders Nielsen Grove, hyrde i Gødvad.
4) Anne Mouridsdatter, død, var g.m. Anders Muus. 4: Laurids Muus i Resendal i Gødvad sogn, Søren Muus, Kirstine Marie gift med Niels i Århus, Johanne.
5) Maren Mortensdatter g.m. Niels Josefsen i Gødvad.
6) Laurids Mortensen i Nimtofte.
7) Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Bager i Kalundborg.
8) Anders Lauridsen i Gødvad sogn, Karen Lauridsdatter sst.
9) Jens Lauridsen i Rye.
Afkald 24.11.1748 fra Peder Rasmussen i Kærsgård, fra Søren Jensen, skoleholder i Asklev og fra Laurids Jensen i Balle for arv efter hustruers mor Maren Mortensdatter.
Afkald 10.11.1723 fra Søren Poulsen i Sinding.
Enkens første ægteskab med Jens Nielsen Bechmann i Balle. B: Søren Jensen Bechmann sst, Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Øster Bording. (Sml. lbnr.6).
Ingen arvinger på fars side, da afdøde var slegfredbarn.

24 Maren Jensdatter i Sinding. 25.4.1768, fol.86.
E: Laurids Nielsen. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, [skifte 3.2.1764 lbnr.15]. B: Mikkel 9, Jens 7, Laurids 5. FM: Christoffer Mikkelsen sst, Jens Hansen sst.

25 Mette Jensdatter i Sinding. 6.10.1768, fol.88.
E: Mourids Rasmussen. B: Marianne 6. Første ægteskab med Anders Andersen, [skifte 1.7.1761 lbnr.11]. B: Jens 15, Laurids 14, Inger 13, Anders 11, Maren 9. FM: Jens Hansen sst, Christen Sørensen sst.

26 Anne Knudsdatter i Balle. 19.11.1768, fol.90B.
Enke efter Hans Munch. A: nævnes ikke.

27 Anne Lauridsdatter i Balle. 5.3.1769, fol.94B.
E: Hans Christensen. A: nævnes ikke.

28 Afkald. Balle, 25.8.176[-], fol.96B.
Afkald fra Laurids Olufsen i Balle og fra Søren Christensen i Øster Bording for arv efter deres svigermor Ellen Lauridsdatter i Balle til deres far Laurids Lauridsen.

29 Else Mortensdatter i Sinding. 21.10.1771, fol.97.
Afkald fra Kirsten Lauridsdatter i Hvinningdal ved FM: Anders Andersen, Jens Mortensen sst, Daniel Mortensen i Øster Bording.

30 Niels Markmand i [mangler]. 3.3.1756, fol.97.
E: [mangler]. B: Søren, Maren.

31 [Mangler] i Balle. 18.6.1770, fol.98.
Enke efter Søren Pedersen. På børnenes vegne: Knud Madsen. Intet at arve. (Sml. lbnr.44).

32 Maren Sørensdatter i Balle. 6.6.1771, fol.99.
E: Jens Sørensen. B: Søren, Jens.

33 Maren Lauridsdatter i Balle. 4.3.1772, fol.99B.
A: søster Anne Lauridsdatter.

34 Udgår.

35 Karen Jørgensdatter i Balle. 28.9.1772, fol.100.
E: Søren Andersen. B: Anders Laurids, Dorthe.

36 Anne Olufsdatter i Balle. 8.2.1773, fol.101.
E: Hans Pedersen. B: Hans.

37 Anne Christensdatter i Balle. 18.1.1775, fol.102.
E: Laurids Jensen Bødker. B: Niels 23. FM: farbror Niels Jensen sst.

38 Anne Jensdatter i Sinding. 1.12.1772, fol.102.
E: Peder Johansen Schiønning. B: Anne Pouline 6, Frederikke Marie 4, Bodil Marie 2. FM: farbror Jørgen Schiønning, fuldmægtig på Rugård på Fyn, fars svoger Villum Andersen i Borup.

39 Kirsten Pedersdatter i Hvinningdal. 24.11.1775, fol.113.
E: Søren Nielsen. A: søskende Søren Pedersen Holm sst, Anne Kirstine Pedersdatter i Vester Bording, Anne Pedersdatter i Hvinningdal.

40 Maren Hansdatter i Kærsgård. 18.3.1776, fol.117.
E: Jørgen Pedersen Hyrde. B: Maren. FM: fars svigersøn Bertel Johansen i Gødvad.

41 Afkald. Vester Kejlstrup 1.6.1776, fol.120B.
Afkald fra Anders Nielsen i Klintrup og fra Søren Nielsen i Hvinningdal for arv efter søster Anne Nielsdatter, var g.m. Poul Sørensen i Overgård.

42 Maren Thomasdatter i Balle. 1.6.1776, fol.121B
Enke efter Mikkel Jensen sst. B: Jens Mikkelsen Smed sst. Første ægteskab med Rasmus Sørensen. B: Thomas Rasmussen, Søren Rasmussen, Christen Rasmussen, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Nisset. 6B: Niels på Vester Kejlstrup, Laurids i Frausing, Rasmus i Balle, Jens i Nisset, Anne sst, Maren sst.

43 Anne Marie Pedersdatter i Kærsgård. 8.1.1777, fol.122B.
E: Christen Andersen [Hasager]. B: Kirsten 13, Anne 11, Anders 9, Peder 7. FM: morbrødre Niels Pedersen i Vester Bording, Rasmus Pedersen i Kærsgård.

44 Kirsten Nielsdatter i Balle. 20.2.1777, fol.125B.
E: Knud Madsen. B: Karen, Niels, Maren, død, var g.m. Søren Pedersen i Balle. 1B: Anders. (Sml. lbnr.31).

45 Anne Lauridsdatter i Hvinningdal. [mgl.].1777, fol.126.
E: Søren Pedersen Holm. B: Peder 2, Johanne 2 uger. FM: "oldefar" Laurids Nielsen sst.

46 Karen Rasmusdatter i Øster Bording. 17.6.1777, fol.128.
E: Hans Pedersen. B: Laurids, Else g.m. Niels Jacobsen i Sinding på Vinderslevgård gods, Anne Marie 16. FM: Jens Mortensen i Hvinningdal.

47 Laurids Nielsen i Hvinningdal. 20.6.1777, fol.130B.
B: Niels, Anders, Jens 21, Søren 18, Anne, [skifte 1777 lbnr.45], var g.m. Søren Pedersen Holm sst. 2B: Peder, Johanne 3 uger. FM: morbror Thomas Andersen Pottemager sst.

48 Maren Iversdatter i Balle. 19.1.1778, fol.136.
E: Niels Karl. B: Anders Nielsen Karl, smed ved Silkeborg.

49 Mourids Jensen i Balle. 29.5.1778, fol.138B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Overgaard sst. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen. B: Søren, Maren. Andet ægteskab med Anders Jørgensen. B: Jørgen, Hans. Arv i boet til afdødes moster Marie Hansdatter, død i Borum, var g.m. "den så kaldede" Grå Jens i Kærsgård. B: Inger 46 i Borum.

50 Mikkel Jensen på Vester Kejlstrup. 22.6.1778, fol.144B.
A: bror Jens Jensen 18, Laurids Jensen 15. FM: fastres mænd Christoffer Nielsen, Jens Hansen i Sinding.

51 Afkald. Øster Bording 27.3.1779, fol.146B.
Afkald fra Anders Andersen for arv efter far Anders Nielsen i Øster Bording, skifte 18.9.1754.

52 Afkald. Balle 18.11.1779, fol.146B.
Afkald fra Mads Nielsen i Balle for arv efter far Niels Madsen i Øster Bording, skifte 23.4.1766. (Sml. lbnr.94).

53 Niels Knudsen i Balle. 18.3.1780, fol.147.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Kærsgård. B: Kirsten 2, Niels 14 dage. FM: Knud Madsen sst.

54 Else Sørensdatter i Hvinningdal. 19.6.1780, fol.151.
E: Christen Pedersen. B: Peder sst, Søren, Niels, Maren g.m. Søren Poulsen sst, datter g.m. Peder Jensen sst.

55 Søren Pedersen Holm i Hvinningdal. 25.9.1780, fol.152.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen, der ægter. B: Niels 2. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 1777 lbnr.45]. B: Peder. FM: Thomas Pottemager.

56 Mette Cathrine Sørensdatter i Balle. 1.12.1780, fol.156.
E: Christen Nielsen. A: mor Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen Skrædder sst, bror Hans Sørensen.

57 Niels Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Balle. 3.2.1781, fol.157.
B: Niels, Jens 22. FM: Laurids Jensen Bødker.

58 Afkald. Øster Bording 18.6.1781, fol.158.
Afkald fra Kirsten Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Balle for arv efter far Jens Poulsen og mor Anne Jensdatter sst, skifte 21.10.1761.

59 Afkald. Kærsgård 16.7.1781, fol.158B.
Afkald fra Margrethe Christensdatter g.m. Christen Andersen Hasagergård i Kærsgård, fra Kirsten Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Balle og fra Maren Christensdatter forlovet med Hans Jensen i Kærsgård for arv efter far Christen Pedersen i Kærsgård, skifte 21.10.1764.

60 Afkald. Vester Kejlstrup 6.8.1781, fol.159.
Afkald fra Rebekka Knudsdatter g.m. Poul Andersen i Sinding for arv efter morfar Poul Nielsen i Vester Bording, skifte 5.10.1769.

61 Maren Thomasdatter i Balle. 18.9.1781, fol.159.
E: Jens Poulsen. B: Maren 12 dage. FM: morfar Thomas Rasmussen.

62 Poul Jensen Bechmann i Balle. 25.6.1781, fol.160B.
E: Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Jens, Thomas, Mette g.m. Hans Sørensen sst.

63 Anne Andersdatter i Kærsgård. 5.6.1781, fol.162.
Enke efter Niels Sørensen sst. B: Søren, Anders, Peder, Christian 12, Niels 10, Margrethe g.m. Niels Pedersen sst, Anne Marie.

64 Maren Rasmusdatter i Balle. 7.11.1781, fol.167.
E: Thomas Lauridsen Rose. B: Christian 18, Laurids 15.

65 Søren Nielsen i Balle. 17.1.1782, fol.168B.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Peder, der fæster, Niels, Anders 19, Anne. FM: mosters mand Niels Pedersen Overgaard.

66 Laurids Lauridsen Skrædder i Balle. 17.1.1782, fol.169B.
E: Kirsten Hansdatter. Første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, [skifte 25.8.176[-] lbnr.28]. B: Maren g.m. Søren Christensen i Øster Bording. Til stede var enkens søn Hans Sørensen. (Sml. lbnr.56).

67 Anne Eriksdatter i Hvinningdal. 12.11.1781, fol.170.
E: Peder Christensen. B: Else 3. FM: Søren Poulsen.

68 Afkald. Vinderslev Skole 22.6.1782, fol.172B.
Afkald fra Rebekka Gorrisdatter g.m. Niels Christensen for arv efter Poul Nielsen i Vester Bording, skifte 5.10.1769. (Sml. lbnr.60).

69 Thomas Poulsen, ugift i Balle. 18.12.1782, fol.173.
A: mor Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen, bror Jens Poulsen, søster Mette Poulsdatter. (Sml. lbnr.62).

70 Stinne Gorrisdatter i Øster Bording. 13.9.1783, fol.174.
E: Daniel Mortensen. B: Morten 12, Dorthe 8, Poul 6, Kirsten 3.

71 Hans Pedersen i Øster Bording. 24.10.1783, fol.177.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Christensen. B: Karen 4, Peder 2. FM: Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 7.6.1777 lbnr.46]. B: Laurids, Else g.m. Niels Jacobsen i Århus, Anne Marie.

72 Søren Andersen i Balle. 16.1.1784, fol.180.
E: Birthe Pedersdatter. B: Niels 9, Karen 7, Peder 1. FM: Christian Rasmussen, skoleholder sst. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, [skifte 28.9.1772 lbnr.35]. B: Anders, Laurids, Dorthe.

73 Maren Christensdatter i Kærsgård. 7.7.1784, fol.182.
E: Peder Rasmussen. B: Niels Pedersen i Vester Bording, Rasmus Pedersen i Kærsgård, Anne Marie Pedersdatter, [skifte 8.1.1777 lbnr.43], var g.m. Christen Andersen sst. 4B: Kirsten g.m. Niels Christensen i Hvinningdal, Anne g.m. Niels Sørensen i Øster Bording, Anders, Peder, Maren Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen, skoleholder i Balle, Mette Pedersdatter g.m. smeden i Balle, Birthe Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Kærsgård.

74 Kirsten Andersdatter i Kærsgård. 19.6.1784, fol.183.
E: Christen Villumsen. A: bror Niels Andersen, død. 2B: Hans, Anne Cathrine g.m. Andreas Jørgensen i Hårup, bror Anders Andersen, død. 6B: Peder i Balle, Anders, Christen, Niels, Karen g.m. Peder Alling i Kærsgård Mølle, Christiane i Brabrand, halvbror Anders Nielsen, død. 5B: Karen, Anne g.m. Hans Villumsen i Gødvad, Maren, var g.m. Søren Jensen i Viborg, der er rømt, Margrethe g.m. Søren Smed i Århus, Anne Marie.

75 Jens Poulsen i Balle. 18.5.1785, fol.185B.
E: Anne Sørensdatter. A: mor Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen, søster Mette Poulsdatter g.m. Hans Sørensen Skrædder sst. (Sml. lbnr.62).

76 Niels Sørensen Hvol i Balle. 13.5.1786, fol.186.
E: Lene Jacobsdatter. LV: Christen Rasmussen. B: Søren, Christen 21, Anne 11.

77 Søren Nielsen Hvol i Balle. 2.10.1786, fol.187B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Christen Sørensen Hvol i Balle, Jens Sørensen Hvol i Sinding, død. 7B: Anne g.m. Anders Pedersen i Virklund, Anne g.m. Niels Sørensen Overgaard i Øster Bording, Mette, Maren, Bodil, Søren 11, Peder 8, Niels Sørensen Hvol i Balle, [skifte 13.5.1786 lbnr.76]. 3B: Søren 25, Christen 20, Anne.

78 Kirsten Nielsdatter i Balle. 3.12.1787, fol.188B.
E: Søren Markmand. B: Margrethe 10, Niels 6.

79 Søren Andersen i Hvinningdal. 25.3.1788, fol.189B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: bror Joen Andersen i Naderup, bror Mikkel Andersen i Borup, bror Peder Andersen i Hvinningdal, bror [Anders Andersen], død. 3B: Mads 17, Johanne 13, Mourids 10. FM: stedfar i Grauballe, faster i Borup, søster Birgitte Andersdatter, død. 2B: Søren Gregersen i Iller, Mette Gregersdatter g.m. Hans Madsen i Iller, søster Karen Andersdatter, enke efter Christen Jacobsen i Borup.

80 Anne Christensdatter i Balle. 7.12.1787, fol.193B.
E: Peder Jensen. B: Else 14, Kirsten 12, Jens 10, Christen 6, Hans 12 uger.

81 Søren Didriksen og hustru Anne Sørensdatter i Gødvad. 29.1.1789, fol.195B.
Hans A:
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. Hendes første ægteskab med [Anders Jensen, hyrde i Balle, skifte 16.12.1758 lbnr.7]. B: Søren Andersen i Truust, søskendebørn Anne Pedersdatter, som er svigermor til Søren Poulsen i Sinding, Mette Pedersdatter g.m. Niels Pedersen sst.
Hendes A:
halvbror Christen Nielsen i Århus. FM: Christen Jensen i Ebstrup.

82 Niels Pedersen Overgaard i Balle. 29.3.1790, fol.200.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Hans 35 i Balle, Peder i Kærsgård, Maren g.m. Peder Jensen i Balle, Anne der ægter Jens Lauridsen.

83 Anne Rasmusdatter i Balle. 13.8.1790, fol.202B.
E: Søren Jensen Bechmann. B: Jens 25, Rasmus 23, Maren 16, Anne 12. FM: morbror Christian Rasmussen, skoleholder sst.

84 Mads Nielsen Hjulmand i Balle. 12.7.1791, fol.204B.
E: Maren Christensdatter. Børn.

85 Anne Pedersdatter i Hvinningdal. 24.7.1791, fol.205. G238-2 side 14, 28.
Enke efter Søren Andersen, [skifte 25.3.1788 lbnr.79]. A:
1) farbror Anders Nielsen i Øster Bording, død. 1B:
a Anders Andersen sst. (Sml. lbnr.51)
2) farbror Thomas Nielsen i Gjessø, død. 1B:
a Karen Thomasdatter, død. 1B:
Oluf Olufsen 22 sst. FM: Johannes Madsen, skrædder i Them
3) faster Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Knudsen i Skørring
4) faster Anne Nielsdatter i Balle, død. 4B:
a Niels Pedersen sst.
b Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Hvinningdal
c Mette Pedersdatter, død. 1B:
Niels Jensen 28 i Sahl
d Karen Pedersdatter, død. 4B:
Søren Jensen 33
Peder Jensen 31 i Kragelund
Thomas Jensen 29
Anne Jensdatter g.m. Hans Jensen i Kragelund
5) moster Margrethe Nielsdatter i Lemming, død. 2B:
a Peder Knudsen i Linå Hospital.
b Erik Pedersen, død. 4B:
Kirsten Eriksdatter g.m. Mathias Jensen i Sinding
Anne Margrethe Eriksdatter, enke i Tandskov
Maren Eriksdatter g.m. Søren Jacobsen i Pederstrup
Anne Eriksdatter, død. 1B: Else 10. FM: far Peder Christensen i Hvinningdal
6) morbror Niels Nielsen Kaniken, død. 4B:
a Jens Nielsen i Kalby
b Søren Nielsen sst
c Karen Nielsdatter i Hyggenslet (?)
d Niels Nielsen, død. 1B:
Anne i Kalby
7) halvbror på mors side Niels Sørensen, død. 4B:
a Anders Nielsen i Romlund
b Søren Nielsen i Hvinningdal
c Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Engesvang i Hvinningdal
d Maren Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen sst.
8) halvbror på mors side Niels Sørensen, død. 2B:
a Søren Nielsen, uvist hvor
b Laurids Nielsen, død. 5B:
Niels Lauridsen i Hvinningdal
Jens Lauridsen i Balle
Anders Lauridsen i Hvinningdal
Søren Lauridsen sst.
Anne Lauridsdatter, [skifte 1777 lbnr.45]. 1B: Peder Sørensen 17
Ved arvens fordeling blev desuden angivet følgende arvinger som børn af forældrenes søskende
De to sidste er formentlig børn af 5) Margrethe Nielsdatter i Lemming.
1) Niels Knudsen, død. 1B:
a Peder Nielsen i Vinding
2) Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Jens Thomsen
3) Jens Pedersen, død. 4B:
a Peder Jensen i Randers
b Niels Jensen i Vinderslev
c Anne Margrethe Jensdatter g.m. Hans Sørensen i Sinding
d Johanne Jensdatter g.m. Jens Knudsn i Vorup.

Vester Kejlstrup gods
Skifteprotokol
1791-1815
G 238-2

86 Laurids Nielsen Hvol og hustru Karen Pedersdatter i Balle. 12.7.1791, side 1, 10.
B: Maren 16, der ægter Jens Sørensen, Anne 12, Peder 4. FM: morbror Jacob Pedersen i Hårup.

87 Elisabeth Nielsdatter i Balle. 12.9.1791, side 4.
E: Christen Rasmussen. B: Mikkel 28, Rasmus 16, Niels 11. Afdøde døde i Viborg arrest, anklaget for mordbrand.

88 Anne Nielsdatter i Balle. 24.11.1791, side 5.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 5 uger. FM: farbror Niels Lauridsen i Hvinningdal. Til stede afdødes mor Kirsten Pedersdatter i Balle. (Se lbnr.82).

89 Christen Rasmussen i Balle. 26.1.1792, side 6, 26.
E: Lene Jacobsdatter. LV: Niels Andersen sst, søn Søren Nielsen. (Se lbnr.76). Første ægteskab med [Elisabeth Nielsdatter, skifte 12.9.1791 lbnr.87]. B: Mikkel 28, Rasmus 16, Niels 11. FM: født formynder Thomas Rasmussen sst, Jens Mikkelsen Smed sst.

90 Mette Poulsdatter i Vester Bording. 10.12.1792, side 12.
E: Niels Pedersen. B: Poul i Balle, Laurids 20. FM: Jens Mikkelsen Smed i Balle.

91 Karen Andersdatter i Kærsgård Mølle. 25.5.1793, side 16, 18, 23, 30.
E: Peder Alling. B: Kirsten g.m. Peder Christensen i Hvinningdal.

92 Peder Nielsen i Kærsgård.10.6.1793, side 18, 20, 24.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Pedersen, Anders Andersen i Øster Bording. B: Kirsten 3. FM: farbror Hans Nielsen i Kærsgård, morfar Niels Revl sst.

93 Maren Sørensdatter i Balle. 25.10.1794, side 31.
E: Niels Andersen. B: Anne Margrethe 7, Anne 6, Anders 3. FM: morfar Søren Rasmussen sst.

94 Afkald. Hvinningdal og Them 3.4.1795, side 35.
Afkald fra Rasmus Nielsen, der tjener i Them, fra Jens Nielsen, der tjener i Hvinningdal og fra Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Fousing i Hvejsel sogn for arv efter far Niels Madsen i Øster Bording. (Sml. lbnr.52).

95 Hans Nielsen Overgaard i Balle. 6.6.1795, side 36.
A: mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen Overgaard sst, [skifte 29.3.1790 lbnr.82]. LV: Thomas Rasmussen, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen sst, bror Peder Nielsen i Kærsgård, [skifte 10.6.1793 lbnr.92]. 1B: Kirsten 4. FM: Søren Bechmann i Balle, søster Anne Nielsdatter, [skifte 24.11.1791 lbnr.88], var g.m. Jens Lauridsen i Balle. 1B: Laurids 4.

96 Maren Christensdatter i Øster Bording. 19.1.1796, side 40.
E: Daniel Mortensen. B: Christen 11, Anders 8, Laurids 6, Hans 4, Jens 2.

97 Margrethe Christensdatter på Kærsgård Mark. 3.6.1796, side 43, 50, 66, 82.
E: Christen Andersen Hasager. B: Christen 18, Laurids 17, Niels 13, Søren 11, Hans 9, Rasmus 6, Thomas 2. FM: morbror Laurids Christensen i Vester Bording. Arv til enkemandens søn af første ægteskab Peder Hasager i Bisgård i Them sogn. Afkald lbnr. 111, 112, 114.

98 Maren Sørensdatter i Hvinningdal. 15.6.1796, side 45, 59, 66.
E: Thomas Andersen Pottemager. B: Johanne 20. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen Virklund i København.

99 Mette Andersdatter i Balle. 26.9.1796, side 47.
E: Hans Nørgaard. B: Maren, Anne, Mette, Maren, Karen, Christian 12. FM: Søren Pedersen sst.

100 Maren Nielsdatter i Balle. 4.6.1798, side 62.
E: Peder Jensen. B: Anne 9, Else 6, Kirsten 2. FM: Jens Lauridsen sst.

101 Maren Christensdatter i Hvinningdal. 16.10.1800, side 67.
E: Søren Poulsen. B: Christen 25, Anders 23, Else 18, Maren 16. FM: morbror Niels Christensen sst.

102 Peder Sørensen i Balle. 9.1.1801, side 71.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Jensen i Kærsgård. B: Søren 19, Kirsten 15, Maren 8. B: Anders Sørensen i Boel i Kragelund sogn.

103 Peder Christensen i Hvinningdal. 9.5.1801, side 74.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Anne 18, Karen 14, Peder 12, Inger 7, Christen 4, Thomas 1. FM: farbror Niels Christensen sst. Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 12.11.1781 lbnr.67]. B: Else 24.

104 Kirsten Christensdatter i Balle. 9.5.1801, side 77.
E: Niels Lauridsen. B: Christen 16, Laurids 12. FM: morbror Laurids Christensen i Vester Bording. Første ægteskab med [Niels Knudsen sst, skifte 18.3.1780 lbnr.53]. B: Kirsten 23.

105 Niels Lauridsen i Hvinningdal. 11.12.1802, side 79.
E: Edel Sørensdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Søren 22, Anne 19. FM: farbror Anders Lauridsen sst.

106 Maren Nielsdatter i Hvinningdal. 9.8.1803, side 88.
E: Søren Lauridsen. A: bror Søren Nielsen sst, søstersøn Niels Pedersen hos hustrus far Thomas Pottemager sst, brordatter Gertrud Andersdatter g.m. Søren Madsen i Thomlund ved Viborg.

107 Christen Nielsen i Balle. 13.9.1803, side 89.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Lauridsen i Øster Bording. B: Niels 9, Anne Cathrine Barbara 2. FM: Jens Smed i Balle.

108 Hans Sørensen Skrædder i Balle. 9.11.1804, side 91.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jens Smed sst. B: Søren 16, Poul 14, Kirsten 11. FM: Jens Sørensen sst.

109 Niels Lauridsen Bach i Balle. 9.11.1804, side 93.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Smed sst. A: far Laurids Jensen Bødker i Hvinningdal. Hans barn af første ægteskab: Laurids Hvol [i Balle, skifte 12.7.1791 lbnr.86]. 3B: Maren g.m. Jens Sørensen sst, Anne 24 i Funder sogn, Peder 17. Hans barn af andet ægteskab: Anne.

110 Afkald. Vester Kejlstrup 9.12.1803, side 95.
Afkald fra Peder Rasmussen i Hvinningdal, fra Jens Rasmussen i Kragelund, fra Hans Rasmussen i Øster Bording, og fra Else Rasmusdatter g.m. Morten Poulsen for arv efter forældre Rasmus Pedersen og hustru Mette Jensdatter i Øster Bording.

111 Afkald. Århus 2.2.1804, side 96.
Afkald fra Christen Christensen født i Kærsgård for arv efter mor Margrethe Christensdatter sst, [skifte 3.6.1797 lbnr.97] til formynder Laurids Christensen i Vester Bording.

112 Afkald. Vester Kejlstrup 28.4.1804, side 97.
Afkald fra Laurids Christensen 24, fra Niels Christensen 20 og fra Søren Christensen 18 for arv efter mor Margrethe Christensdatter i Kærsgård, [skifte 3.6.1797 lbnr.97] til formynder Laurids Christensen i Vester Bording.

113 Niels Christensen i Hvinningdal. 30.1.1806, side 99.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Vinter i Øster Bording. B: Christen 25, Anne Marie 16, Else 12, Maren 8, Christen 3. FM: farbror Søren Christensen i Hvinningdal.

114 Afkald. Vester Kejlstrup 5.12.1805, side 104.
Afkald fra Hans Christensen 20 efter mor Margrethe Christensdatter, skifte 3.6.1797 lbnr.97 til formynder Laurids Christensen i Øster Bording.

115 Anders Andersen i Øster Bording. 15.6.1808, side 105.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Vinter sst. B: Christen 18, Anders 17, Laurids 10. FM: Peder Sørensen i Overgård, Anders Christensen i Hinge.

116 Christen Andersen Hasager i Ådalsgården. 1.8.1812.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen Smed i Balle. B: Anne Margrethe 14, Karen 11, Marianne 9, Anne 7. FM: morbror Jens Sørensen Rask i Skovsgård i Balle sogn. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, [skifte 8.1.1777 lbnr.43]. B: Kirsten, enke efter Niels Christensen i Hvinningdal, [skifte 30.1.1806 lbnr.113], Anne g.m. Niels Sørensen Bundgaard i Øster Bording, Peder 43 i Naldal. Andet ægteskab med Margrethe Christensdatter, [skifte 3.6.1796 lbnr.97]. B: Christen 36 i Århus, Laurids 35 sst, Niels 30 sst, Søren 27, soldat, Hans 25, soldat, Rasmus 22, Thomas 17.


 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional